Kārtība, kādā aprēķina republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu rezultātus ir noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 41.pantā.

Vēlēšanu rezultātu noteikšanā Latvijā izmanto Senlaga (Sainte-Laguë) matemātisko aprēķina metodi. Tā paredz rezultātu aprēķināšanā kā dalītājus izmantot nepāra skaitļus 1, 3, 5, 7 utt., ar kuriem secīgi dala par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo zīmju skaitu, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu.

Pēc tam visus iegūtos dalījumus par visiem kandidātu sarakstiem sanumurē kopējā dilstošā secībā. Deputātu vietas secīgi saņem tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi.