Kandidātu saraksta iesniegšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām norisinājās no 17. marta līdz 6. aprīlim. Pašvaldību vēlēšanu komisijās iesniegti 318 kandidātu saraksti, kuros uz iekļūšanu 40 pašvaldības domē kopumā pretendē 5448 kandidāti.

Vēlētāji ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē - https://pv2021.cvk.lv.

Pašvaldību vēlēšanās 34 jaunizveidojamos novados un sešās valstspilsētās kopumā bija jāievēl 664 deputāti.  Līdz ar to uz vienu pašvaldības deputāta vietu šajās vēlēšanās pretendēja vidēji 8 deputātu kandidāti. Rīgā vēlēšanas šogad nenotika, jo domi 60 deputātu sastāvā ievēlēja ārkārtas vēlēšanās pērn.

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām varēja iesniegt reģistrētas politiskās partijas, reģistrētas politisko partiju apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā apvienībā.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās kā deputātu kandidātiem bija Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Latvijas vēlētāju reģistrā un uz kuriem neattiecas likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi.

Lai kandidētu pašvaldību vēlēšanās, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā deputāta kandidātam bija jāatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem, - attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija jābūt bez pārtraukuma reģistrētai dzīvesvietai, jābūt attiecīgajā pašvaldībā nostrādājušam kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai vismaz kopš 2020. gada 26. decembra vai tās teritorijā jāpieder likumā noteiktā kārtībā reģistrētam nekustamajam īpašumam.

Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām šogad vēlēšanu zīmēs tika drukāts kandidātu saraksta numurs, kuru noteica izlozē.

Kā tika numurēti kandidātu saraksti?

Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu zīmēs tika drukāts kandidātu saraksta numurs.

Pēc kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņa beigām attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija atklātā sēdē, kurā piedalījās kandidātu sarakstu iesniedzēji vai to pilnvarotas personas un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, organizēja reģistrēto kandidātu sarakstu numuru izlozi. Sēdes norisi un laiku paziņoja attiecīgā vēlēšanu komisija.

Izloze notika kandidātu sarakstu reģistrēšanas secībā. Ja kāda saraksta pārstāvis uz izlozi neieradās, viņa vietā lozi vilka komisijas sekretārs.

Kā tika izkārtoti kandidāti vēlēšanu zīmē?

Vēlēšanu zīmes (pielikums zemāk) bija guļus novietojumā, divās slejās, ar numerāciju pa slejām (vispirms pirmā sleja, tad otra). Abas slejas bija vienāda garuma; ja kandidātu sarakstā bija nepāra skaits kandidātu, pirmā sleja bija par vienu kandidātu garāka.