Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 22.panta  3.daļu novada vēlēšanu komisijas darbu 2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanās no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas vietējo pašvaldību domes (padomes) proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Pašvaldība Balsstiesīgo iedzīvotāju
(vēlētāju) skaits
Republikas pilsētas
Rīga, t.sk., 414702
    Centra rajons 17476
    Kurzemes rajons 72293
    Latgales priekšpilsēta 110037
    Vidzemes priekšpilsēta 105741
    Zemgales priekšpilsēta 63341
    Ziemeļu rajons 45814
Daugavpils 64158
Jelgava 40994
Jūrmala 34621
Liepāja 47857
Rēzekne 26606
Ventspils 25705
Pilsētas, pagasti, novadi
Aizkraukles rajons
Aizkraukles novads 7075
Jaunjelgava ar lauku teritoriju 1743
Pļaviņas 2617
Aiviekstes pagasts 671
Bebru pagasts 977
Daudzeses pagasts 860
Iršu pagasts 397
Klintaines pagasts 650
Kokneses pagasts 3267
Kurmenes pagasts 588
Mazzalves pagasts 910
Neretas pagasts 1385
Pilskalnes pagasts 363
Seces pagasts 824
Sērenes pagasts 671
Skrīveru pagasts 3262
Staburaga pagasts 362
Sunākstes pagasts 402
Valles pagasts 828
Vietalvas pagasts 729
Zalves pagasts 569
Alūksnes rajons
Alūksne 6872
Ape ar lauku teritoriju 1301
Alsviķu pagasts 1271
Annas pagasts 422
Gaujienas pagasts 802
Ilzenes pagasts 329
Jaunalūksnes pagasts 998
Jaunannas pagasts 444
Jaunlaicenes pagasts 373
Kalncempju pagasts 203
Liepnas pagasts 783
Malienas pagasts 345
Mālupes pagasts 555
Mārkalnes pagasts 338
Pededzes pagasts 553
Trapenes pagasts 716
Veclaicenes pagasts 342
Virešu pagasts 579
Zeltiņu pagasts 329
Ziemera pagasts 740
Balvu rajons
Balvi 6255
Viļaka 1212
Baltinavas pagasts 1116
Balvu pagasts 642
Bērzkalnes pagasts 448
Bērzpils pagasts 738
Briežuciema pagasts 512
Krišjāņu pagasts 354
Kubuļu pagasts 1313
Kupravas pagasts 328
Lazdukalna pagasts 846
Lazdulejas pagasts 297
Medņevas pagasts 657
Rugāju pagasts 1280
Susāju pagasts 697
Šķilbēnu pagasts 986
Tilžas pagasts 901
Vectilžas pagasts 393
Vecumu pagasts 539
Vīksnas pagasts 638
Žīguru pagasts 639
Bauskas rajons
Bauska 7532
Bārbeles pagasts 683
Brunavas pagasts 1241
Ceraukstes pagasts 1415
Codes pagasts 2021
Dāviņu pagasts 550
Gailīšu pagasts 1827
Iecavas novads 6524
Īslīces pagasts 2769
Mežotnes pagasts 1202
Rundāles pagasts 1517
Skaistkalnes pagasts 1065
Stelpes pagasts 708
Svitenes pagasts 674
Vecsaules pagasts 1666
Vecumnieku pagasts 3359
Viesturu pagasts 717
Cēsu rajons
Cēsis 13973
Līgatne 1009
Amatas novads 2592
Drustu pagasts 762
Dzērbenes pagasts 823
Inešu pagasts 601
Jaunpiebalgas pagasts 1769
Kaives pagasts 321
Liepas pagasts 2005
Līgatnes pagasts 2167
Mārsnēnu pagasts 637
Nītaures pagasts 720
Priekuļu pagasts 3697
Raiskuma pagasts 1342
Raunas pagasts 2405
Skujenes pagasts 730
Stalbes pagasts 986
Straupes pagasts 1204
Taurenes pagasts 755
Vaives pagasts 1230
Vecpiebalgas pagasts 1260
Veselavas pagasts 551
Zaubes pagasts 769
Zosēnu pagasts 382
Daugavpils rajons
Ilūkstes novads 4685
Subate ar lauku teritoriju 779
Ambeļu pagasts 555
Biķernieku pagasts 555
Demenes pagasts 1213
Dubnas pagasts 682
Dvietes pagasts 556
Eglaines pagasts 714
Kalkūnes pagasts 1555
Kalupes pagasts 1168
Laucesas pagasts 1046
Līksnas pagasts 966
Maļinovas pagasts 742
Medumu pagasts 677
Naujenes pagasts 3888
Nīcgales pagasts 647
Salienas pagasts 573
Skrudalienas pagasts 978
Sventes pagasts 859
Tabores pagasts 597
Vaboles pagasts 716
Vecsalienas pagasts 487
Višķu pagasts 1590
Dobeles rajons
Dobele 7884
Auce ar lauku teritoriju 2910
Annenieku pagasts 719
Auru pagasts 2017
Bēnes pagasts 1359
Bērzes pagasts 1427
Bikstu pagasts 778
Dobeles pagasts 489
Īles pagasts 410
Jaunbērzes pagasts 747
Krimūnu pagasts 803
Lielauces pagasts 404
Naudītes pagasts 641
Penkules pagasts 781
Tērvetes novads 2929
Ukru pagasts 333
Vītiņu pagasts 749
Zebrenes pagasts 403
Gulbenes rajons
Gulbene 6764
Beļavas pagasts 1450
Daukstu pagasts 979
Druvienas pagasts 440
Galgauskas pagasts 533
Jaungulbenes pagasts 1044
Lejasciema pagasts 1433
Litenes pagasts 827
Lizuma pagasts 1206
Līgo pagasts 353
Rankas pagasts 1245
Stāmerienas pagasts 908
Stradu pagasts 1647
Tirzas pagasts 785
Jelgavas rajons
Kalnciems ar lauku teritoriju 1661
Elejas pagasts 1561
Glūdas pagasts 1943
Jaunsvirlaukas pagasts 2055
Lielplatones pagasts 556
Līvbērzes pagasts 1562
Ozolnieku novads 5553
Platones pagasts 1176
Sesavas pagasts 1276
Sidrabenes pagasts 1327
Svētes pagasts 1265
Valgundes novads 1534
Vilces pagasts 1335
Vircavas pagasts 1052
Zaļenieku pagasts 1203
Jēkabpils rajons
Jēkabpils 18076
Aknīste ar lauku teritoriju 1382
Viesīte ar lauku teritoriju 2003
Asares pagasts 422
Atašienes pagasts 627
Ābeļu pagasts 759
Dignājas pagasts 461
Dunavas pagasts 666
Elkšņu pagasts 477
Gārsenes pagasts 667
Kalna pagasts 547
Krustpils pagasts 667
Kūku pagasts 1533
Leimaņu pagasts 429
Mežāres pagasts 712
Rites pagasts 469
Rubenes pagasts 967
Salas pagasts 2387
Saukas pagasts 554
Sēlpils pagasts 776
Variešu pagasts 971
Vīpes pagasts 564
Zasas pagasts 818
Krāslavas rajons
Krāslavas novads 7377
Dagda 1894
Andrupenes pagasts 1075
Andzeļu pagasts 533
Asūnes pagasts 402
Aulejas pagasts 565
Bērziņu pagasts 348
Dagdas pagasts 617
Ezernieku pagasts 727
Grāveru pagasts 449
Indras pagasts 743
Izvaltas pagasts 633
Kalniešu pagasts 554
Kaplavas pagasts 431
Kastuļinas pagasts 682
Kombuļu pagasts 550
Konstantinovas pagasts 446
Ķepovas pagasts 194
Piedrujas pagasts 349
Robežnieku pagasts 715
Skaistas pagasts 565
Svariņu pagasts 339
Šķaunes pagasts 469
Šķeltovas pagasts 599
Ūdrīšu pagasts 1157
Kuldīgas rajons
Kuldīga 10072
Skrunda ar lauku teritoriju 2834
Alsungas pagasts 1356
Ēdoles pagasts 763
Gudenieku pagasts 598
Īvandes pagasts 321
Kabiles pagasts 656
Kurmāles pagasts 1771
Laidu pagasts 945
Nīkrāces pagasts 518
Padures pagasts 865
Pelču pagasts 848
Raņķu pagasts 398
Rendas pagasts 868
Rudbāržu pagasts 835
Rumbas pagasts 1275
Snēpeles pagasts 647
Turlavas pagasts 737
Vārmes pagasts 840
Liepājas rajons
Aizpute 4164
Durbes novads 1687
Grobiņa 3287
Sakas novads 1369
Priekule 1783
Aizputes pagasts 734
Bārtas pagasts 512
Bunkas pagasts 802
Cīravas pagasts 950
Dunalkas pagasts 629
Dunikas pagasts 561
Embūtes pagasts 325
Gaviezes pagasts 694
Gramzdas pagasts 535
Grobiņas pagasts 1913
Kalētu pagasts 518
Kalvenes pagasts 618
Kazdangas pagasts 1126
Lažas pagasts 509
Medzes pagasts 1159
Nīcas pagasts 2337
Otaņķu pagasts 798
Priekules pagasts 475
Rucavas pagasts 1028
Vaiņodes pagasts 1809
Vecpils pagasts 407
Vērgales pagasts 1192
Virgas pagasts 632
Limbažu rajons
Limbaži 6701
Ainaži ar lauku teritoriju 1257
Aloja ar lauku teritoriju 1879
Salacgrīva ar lauku teritoriju 4530
Staicele ar lauku teritoriju 1434
Braslavas pagasts 556
Brīvzemnieku pagasts 868
Katvaru pagasts 1104
Lēdurgas pagasts 1229
Liepupes pagasts 1748
Limbažu pagasts 1859
Pāles pagasts 693
Skultes pagasts 1637
Umurgas pagasts 979
Vidrižu pagasts 1251
Viļķenes pagasts 1171
Ludzas rajons
Ludza 7270
Kārsava 1854
Zilupes novads 1898
Blontu pagasts 373
Briģu pagasts 513
Ciblas novads 1037
Cirmas pagasts 560
Goliševas pagasts 319
Isnaudas pagasts 902
Istras pagasts 619
Lauderu pagasts 326
Malnavas pagasts 1219
Mežvidu pagasts 825
Mērdzenes pagasts 664
Nirzas pagasts 425
Ņukšu pagasts 420
Pasienes pagasts 484
Pildas pagasts 529
Pureņu pagasts 364
Pušmucovas pagasts 511
Rundēnu pagasts 516
Salnavas pagasts 712
Zvirgzdenes pagasts 708
Madonas rajons
Madona 6714
Cesvaine ar lauku teritoriju 2489
Lubānas novads 2324
Varakļāni 1683
Aronas pagasts 1226
Barkavas pagasts 1258
Bērzaunes pagasts 1371
Dzelzavas pagasts 1005
Ērgļu novads 2871
Kalsnavas pagasts 1637
Lazdonas pagasts 491
Liezēres pagasts 1201
Ļaudonas pagasts 1179
Mārcienas pagasts 800
Mētrienas pagasts 649
Murmastienes pagasts 690
Ošupes pagasts 989
Praulienas pagasts 1379
Sarkaņu pagasts 1278
Varakļānu pagasts 736
Vestienas pagasts 585
Ogres rajons
Ogres novads 21029
Ikšķiles novads 6235
Ķeguma novads 3365
Lielvārdes novads 5813
Birzgales pagasts 1394
Jumpravas pagasts 1590
Krapes pagasts 607
Ķeipenes pagasts 911
Lauberes pagasts 591
Lēdmanes pagasts 1095
Madlienas pagasts 1497
Mazozolu pagasts 499
Meņģeles pagasts 545
Suntažu pagasts 1615
Taurupes pagasts 738
Preiļu rajons
Preiļu novads 7821
Līvānu novads 8596
Aglonas pagasts 1755
Jersikas pagasts 894
Pelēču pagasts 686
Riebiņu novads 4980
Rudzātu pagasts 737
Saunas pagasts 911
Sutru pagasts 559
Vārkavas novads 1406
Vārkavas pagasts 543
Rēzeknes rajons
Viļāni 2762
Audriņu pagasts 956
Bērzgales pagasts 561
Čornajas pagasts 1067
Dekšāres pagasts 750
Dricānu pagasts 902
Feimaņu pagasts 790
Gaigalavas pagasts 868
Griškānu pagasts 1522
Ilzeskalna pagasts 713
Kantinieku pagasts 430
Kaunatas pagasts 1046
Lendžu pagasts 634
Lūznavas pagasts 873
Maltas pagasts 2579
Mākoņkalna pagasts 579
Nagļu pagasts 474
Nautrēnu pagasts 1083
Ozolaines pagasts 1499
Ozolmuižas pagasts 802
Pušas pagasts 436
Rikavas pagasts 698
Sakstagala pagasts 1213
Silmalas pagasts 2390
Sokolku pagasts 675
Stoļerovas pagasts 571
Stružānu pagasts 718
Vērēmu pagasts 1381
Viļānu pagasts 1509
Rīgas rajons
Baldones novads 3953
Baloži 3358
Olaine 6697
Salaspils novads 12544
Saulkrasti ar lauku teritoriju 4703
Siguldas novads 11846
Vangaži 2188
Allažu pagasts 1417
Ādažu novads 6235
Babītes pagasts 5000
Carnikavas novads 4292
Daugmales pagasts 821
Garkalnes novads 4430
Inčukalna novads 3065
Krimuldas pagasts 3313
Ķekavas pagasts 10466
Mālpils pagasts 3021
Mārupes pagasts 8919
Olaines pagasts 4260
Ropažu novads 4628
Salas pagasts 1037
Sējas novads 1866
Stopiņu novads 5891
Saldus rajons
Saldus 9503
Brocēnu novads 5210
Ezeres pagasts 962
Jaunauces pagasts 353
Jaunlutriņu pagasts 715
Kursīšu pagasts 668
Lutriņu pagasts 1016
Nīgrandes pagasts 1167
Novadnieku pagasts 1519
Pampāļu pagasts 574
Rubas pagasts 685
Saldus pagasts 1329
Šķēdes pagasts 527
Vadakstes pagasts 351
Zaņas pagasts 561
Zirņu pagasts 1367
Zvārdes pagasts 273
Talsu rajons
Talsi 9047
Sabiles novads 2420
Stende 1493
Valdemārpils ar lauku teritoriju 2078
Balgales pagasts 759
Dundagas pagasts 2891
Ģibuļu pagasts 1993
Īves pagasts 427
Kolkas pagasts 950
Ķūļciema pagasts 394
Laidzes pagasts 1438
Laucienes pagasts 1402
Lībagu pagasts 1678
Lubes pagasts 484
Rojas novads 5098
Strazdes pagasts 356
Valdgales pagasts 1113
Vandzenes pagasts 1459
Virbu pagasts 679
Tukuma rajons
Tukums 14377
Kandavas novads 6350
Degoles pagasts 553
Džūkstes pagasts 1209
Engures pagasts 2231
Irlavas pagasts 1176
Jaunpils pagasts 1794
Jaunsātu pagasts 769
Lapmežciema novads 1966
Lestenes pagasts 495
Pūres pagasts 1261
Sēmes pagasts 965
Slampes pagasts 1619
Smārdes pagasts 2105
Tumes pagasts 1455
Vānes pagasts 836
Viesatu pagasts 349
Zantes pagasts 485
Zentenes pagasts 486
Valkas rajons
Valka 4564
Seda ar lauku teritoriju 766
Smiltene 4647
Strenči 1082
Bilskas pagasts 1089
Blomes pagasts 817
Brantu pagasts 497
Ērģemes pagasts 803
Ēveles pagasts 461
Grundzāles pagasts 793
Jērcēnu pagasts 437
Kārķu pagasts 571
Launkalnes pagasts 1010
Palsmanes pagasts 807
Plāņu pagasts 478
Smiltenes pagasts 929
Trikātas pagasts 798
Valkas pagasts 887
Variņu pagasts 751
Vijciema pagasts 609
Zvārtavas pagasts 387
Valmieras rajons
Valmiera 20591
Mazsalaca ar lauku teritoriju 1752
Rūjiena 2879
Bērzaines pagasts 495
Brenguļu pagasts 752
Burtnieku pagasts 1097
Dikļu pagasts 1026
Ipiķu pagasts 224
Jeru pagasts 1125
Kauguru pagasts 1186
Kocēnu pagasts 2430
Ķoņu pagasts 590
Lodes pagasts 301
Burtnieku novads 1084
Naukšēnu pagasts 1211
Ramatas pagasts 409
Rencēnu pagasts 1351
Sēļu pagasts 357
Skaņkalnes pagasts 640
Vaidavas pagasts 911
Valmieras pagasts 2517
Vilpulkas pagasts 498
Zilākalna pagasts 473
Ventspils rajons
Piltene ar lauku teritoriju 1313
Ances pagasts 568
Jūrkalnes pagasts 286
Popes pagasts 904
Puzes pagasts 812
Tārgales pagasts 1456
Ugāles pagasts 1811
Usmas pagasts 448
Užavas pagasts 479
Vārves pagasts 1515
Ziru pagasts 451
Zlēku pagasts 433
Latvijā kopā 1503090

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departaments