Priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms Saeimas vēlēšanām ilga no 2022. gada 4. jūnija līdz 1. oktobrim. Šajā periodā bija noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu izvietošanu preses izdevumos, publiskajās vietās, internetā, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

KNAB sagatavojis informatīvo materiālu par ierobežojumiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. KNAB materiālā skaidro, kas ir priekšvēlēšanu aģitācija un kādi aģitācijas ierobežojumi jāievēro politiskajām partijām, to apvienībām un deputātu kandidātiem, kā arī plašsaziņas līdzekļiem un personām, kas aģitē, taču nepārstāv nevienu politisko spēku. Informatīvie materiāli par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem pieejami KNAB tīmekļvietnē.

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegta slēptā aģitācija un administratīvo resursu izmantošana. Sabiedrībai atpazīstamākais slēptās aģitācijas veids ir nenorādīts aģitācijas materiāla apmaksātājs.

Kas veic priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību?

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP). KNAB uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus attiecībā uz priekšvēlēšanu izdevumu limitiem, administratīvo resursu izmantošanu un slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos. Savukārt NEPLP uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju televīzijā un radio.

Kādi ir atļautie tēriņi priekšvēlēšanu aģitācijai?

Aģitācijas veicējiem, t.sk. politiskajām partijām, to apvienībām un deputāta kandidātiem, atļauts izvietot apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju tikai pie tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kas līdz š.g. 5. maijam KNAB un NEPLP iesniedza priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izcenojumus. Visi reklāmdevēju iesniegtie izvietošanas izcenojumi KNAB ir publiski pieejami iestādes tīmekļa vietnē.

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus aģitācijas apstākļus, politiskajām partijām, to apvienībām un nesaistītajām personām ir noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu limiti. Ierobežotie izdevumi attiecas uz politiskās reklāmas izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem un dāvinājumiem. Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmērs, kādu drīkst izlietot 14. Saeimas vēlēšanām, pieejams KNAB tīmekļa vietnē.

Kur ziņot par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem?

Ja iedzīvotāji saskata iespējamus priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumus, aicinām par to ziņot KNAB. To iespējams darīt vairākos veidos - bezmaksas mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB”, pa KNAB diennakts bezmaksas uzticības tālruni 80002070 vai rakstiski uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv.

Par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos jāziņo Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, sūtit e-pastu neplp@neplp.lv vai zvanot uz tālruni +371 67221848

Par neatļautu priekšvēlēšanu aģitāciju vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām pilsētvidē (pie iecirkņa, aģitācijas plakāti, skrejlapu dalīšana utml.) un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem jāziņo Valsts policijai, zvanot uz tālruni 110. Par aģitācijas pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņos vai 50 m no iecirkņa ieejas jāinformē arī attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.

Kas ir priekšvēlēšanu aģitācija?

Priekšvēlēšanu aģitācija ir politiskās partijas, politisko partiju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta reklamēšana plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju, politisko partiju apvienību vai deputāta kandidātu.

Kāds likums regulē priekšvēlēšanu aģitāciju?

Vai vēlēšanu iecirkņos drīkst aģitēt?

Nē, vēlēšanu iecirkņos  un 50 m no ieejas iecirknī aģitācija ir aizliegta. Par to, lai šis noteikums tiktu ievērots, atbild vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.

Kad noteikts aizliegums aģitācijai medijos?

Priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegums televīzijas programmās ir 30 dienas pirms vēlēšanu dienas, t.i. no 1. septembra. Savukārt vienu dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā (30. septembrī. un 1. oktobrī) ir aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, vidē, kā arī apmaksāta priekšvēlēšanu aģitācija internetā.