Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Eiropas Parlamenta vēlēšanas balsošana pa pastu
Eiropas Parlamenta vēlēšanas balsošana pa pastu

Vēlētājiem, Latvijas pilsoņiem, kuri 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā neatradīsies Latvijā, būs dota iespēja nobalsot ārvalstīs.

Turklāt katram vēlētājam būs iespēja izvēlēties sev ērtāko veidu, kā to izdarīt.

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) Latvijas pilsoņiem, kuri uzturas ārvalstīs, piedāvā pasta balsošanas iespēju, tam piesakoties, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā (Latvija.lv) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes oficiālajā tīmekļvietnē pieejamu bezmaksas elektronisko pakalpojumu "Vēlētāja datu pārvaldība" (e-pakalpojums). Balsošanai pa pastu varēs pieteikties laikā no 4. maija līdz 31. maijam. Pēc veiksmīgas pieslēgšanās e-pakalpojumam, vēlētājam būs iespēja iepazīties ar informāciju par balošanas kārtību, lejuplādēt balsošanas materiālus un izvēlēties vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš vēlas balsot.

Vēlētājam pašam būs jāizdrukā vēlēšanu materiāli, jāizdara sava izvēle un balsojums jānosūta iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu Rīgā (pasta adrese: Smilšu iela 4, Rīga, Latvija, LV-1050).

Par derīgām tiks uzskatītas pasta aploksnes, kas iecirkņa komisijā balsošanai pa pastu tiks saņemtas līdz balsu skaitīšanas sākumam jeb 2024. gada 9. jūnija rītam.

Detalizētu informāciju par pasta balošanas kārtību lūdzam skatīt Instrukcijā balošanai pa pastu Eiropas parlamenta vēlēšanās:

https://likumi.lv/doc.php?id=349821&version_date=15.02.2024

Svarīgi atcerēties, ka iespēja balsot pa pastu ir tikai Latvijas vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.

Tāpat tradicionāli vēlēšanu iecirkņi tiks ierīkoti pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Plus jāpiemin, ka Ārlietu ministrijas  vai vismaz 36 vēlētāju priekšlikums par vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs izveidošanu jāiesniedz CVK ne vēlāk kā 25.martā. Detalizētu informāciju par pieteikumu noformēšanas un iesniegšanas kārtību lūdzam skatīt Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijā:

https://likumi.lv/ta/id/329932-par-instrukcijas-apstiprinasanu

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 8.jūnijā.

Ar kandidātiem un politisko spēku programmām var iepazīties šeit:

https://epv2024.cvk.lv/kandidatu-saraksti

CVK apstiprinātie noteikumi balsošanai pa pastu: