Pašvaldību vēlēšanu rezultātus apstiprina attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija.

Vēlēšanu rezultāti tika apkopoti un publiskoti Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē https://pv2021.cvk.lv.

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti bija zināmi vēlēšanu naktī. Vispirms bija zināmi provizoriskie rezultāti sadalījumā pa kandidātu sarakstiem, kā arī tas, kuri saraksti pārvarējuši 5% barjeru un varēs pretendēt uz mandātiem pašvaldības domē. Savukārt vēlāk uz rīta pusi tika publicēti arī provizoriskie vēlēšanu rezultāti par kandidātiem.

Vēlēšanu rezultātu aprēķināšana

Kārtība, kādā aprēķināmi vēlēšanu rezultāti, lai noteiktu domē ievēlētos deputātus, ir aprakstīta Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 41. pantā.

Deputātu vietu sadalē pašvaldībā nepiedalās tie kandidātu saraksti, kuri šīs pašvaldības vēlēšanās saņēmuši mazāk nekā piecus procentus no nodoto balsu kopskaita. Par nodoto balsu kopskaitu (vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu) uzskata derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.

Lai sadalītu domes deputātu vietas starp kandidātu sarakstiem, piemēro šādu kārtību:

  1. nosaka par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu;
  2. par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu;
  3. visus iegūtos dalījumus par visiem kandidātu sarakstiem sanumurē kopējā dilstošā secībā;
  4. deputātu vietas secīgi saņem tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi.

Izmēģini aprēķināt pašvaldību vēlēšanu rezultātus, izmantojot pašvaldību vēlēšanu rezultātu kalkulatoru.