Centrālās vēlēšanu komisijas pamatbudžeta programmu un apakšprogrammu tāmes pieejamas Valsts kases tīmekļvietnē.