Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiek reizi piecos gados pavasarī vai vasaras sākumā. Vēlēšanu periodu nosaka Eiropas Savienības Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas gaidāmas 2024. gada 8. jūnijā. Šajās vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura Eiropas Parlamentā jāievēlē deviņi deputāti.

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.

Lai izmantotu balsstiesības Latvijā, citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem jābūt iekļautiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām jāreģistrējas balsošanai Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Balsstiesīgo vēlētāju uzskaitei Eiropas Parlamenta vēlēšanās lieto vēlētāju reģistru. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt jebkurā vēlēšanu apgabalā (Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme) un balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās.

Balsstiesīgie, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir ārvalstīs, tiek iekļauti kopējā vēlētāju sarakstā ārvalstīs. Lai piedalītos vēlēšanās un izmantotu balsstiesības, šiem pilsoņiem noteiktu laiku pirms vēlēšanām jāpieņem lēmums par balsošanas veidu un jāpiesakās vai nu balsot pa pastu, vai kādā no vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs, vai kādā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Balsot pa pastu var pieteikties ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām. Latvijas pilsoņi, kuru mītnes valsts ir kāda cita Eiropas Savienības dalībvalsts, vēlēšanās drīkst izvēlēties balsot par šīs dalībvalsts kandidātiem, reģistrējoties vēlēšanām attiecīgajā dalībvalstī.