2005.gadā kārtējās pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanas Latvijā notika 12.martā, sestdienā. Vēlēšanu iecirkņi bija atvērti no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā.

Ja nepieciešams, vēlētāji varēja izmantot iespēju nobalsot iepriekš. Iepriekšējā balsošana notika no 9. līdz 11.martam. Šajās dienās vēlēšanu iecirkņi bija atvērti:

  • trešdien, 9.martā - no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien, 10.martā - no pulksten 9.00 līdz 12.00;
  • piektdien, 11.martā - no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Pašvaldību vēlēšanās katras pilsētas, novada un pagasta administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Tādējādi pašvaldību vēlēšanās ir tik vēlēšanu apgabalu, cik pašvaldību.

Pašvaldību vēlēšanas sarīko pilsētu, pagastu un novadu vēlēšanu komisijas. Pašvaldību vēlēšanu finansēšanas avots ir attiecīgās pašvaldības budžets.

Domē (padomē) ievēlamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2005.gada pašvaldību vēlēšanām notika no 21.janvāra līdz 31.janvārim.