Nespējot panākt divu trešdaļu biedru atbalstu Krievijas un Baltkrievijas nacionālo vēlēšanu iestāžu izslēgšanai no asociācijas, Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācija (ACEEEO) 2022. gada 11. martā pieņēma lēmumu pašlikvidēties un izbeigt savu trīsdesmit gadus ilgušo darbību.

Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā un Baltkrievijas iesaisti šajā agresijā, Latvijas Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 24. februārī nosūtīja vēstuli ACEEEO, kurā aicināja izslēgt Krievijas Federācijas Centrālo vēlēšanu komisiju un Baltkrievijas Republikas Centrālo vēlēšanu un republikas referendumu rīkošanas komisiju no asociācijas.

Tomēr gan balsojumā par Krievijas un Baltkrievijas izslēgšanu (pielikums - zemāk), gan pēc tam sekojošā balsojumā par Krievijas un Baltkrievijas darbības apturēšanu asociācijā lielākā daļa dalībvalstu izvēlējās nepiedalīties, tādējādi padarot balsojumu nederīgu.   

Ņemot vērā, ka abu valstu agresija ir pretrunā asociācijas mērķiem un pamatprincipiem, demokrātijas vērtībām, klaji pārkāpj asociācijas devīzi “Bez ieročiem, ar balss spēku” (“Non armis, sed vi suffragiorum”), asociācijas Izpildpadome pieņēma lēmumu rosināt balsojumu par asociācijas pašlikvidēšanos. Balsojums noslēdzās 2022. gada 11. martā, un tajā neviena dalībvalsts nepauda iebildumus. Lēmums stājas spēkā nekavējoties, līdz ar to ACEEEO no 11. marta pārtrauca savu darbību.

ACEEEO tika dibināta 1991. gadā kā nevalstiska, no partijām un valdībām neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis bija nodrošināt objektīvu un no jebkuras nacionālas valdības neatkarīgu forumu informācijas apmaiņai par vēlēšanām un politiskajiem procesiem vēlēšanu organizatoru, ekspertu un zinātnieku starpā, tādējādi veicinot brīvas, demokrātiskas un godīgas vēlēšanas asociācijas dalībvalstīs un asociācijas darbības reģionā.  Līdz 2006.gadam organizācija bija pazīstama kā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācija.

Līdz kara sākumam asociācijā bija pārstāvētas 25 dalībvalstis. Kopš 1991. gada  arī Latvija bija pārstāvēta ACEEEO, un Latvijas Centrālajai vēlēšanu komisijai bija ACEEEO institucionālā locekļa statuss. Asociācijas locekļi ir Eiropas valstu nacionālās vēlēšanu institūcijas. ACEEEO sastāvā bija Albānija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Gruzija, Kazahstāna, Kirgīzija, Kosova, Krievija, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Melnkalne, Moldova, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Turcija, Ukraina un Ungārija. Novērotāja statuss asociācijā bija Afganistānas Vēlēšanu administratoru asociācijai, Azerbaidžānas Neatkarīgajam izpētes centram „ELS” un Fidži Vēlēšanu birojam. Ilggadīgs ACEEEO atbalstītājs bija Starptautiskais vēlēšanu sistēmu fonds (starptautiskais saīsinājums – IFES).

Asociācijas Izpildpadomē bija septiņi locekļi, kurus ievēlēja uz trijiem gadiem no Asociācijas dalībvalstu vidus, kā arī to divu dalībvalstu pārstāvji, kuras gatavas organizēt ACEEEO konferenci un Ģenerālās Asamblejas sēdi konkrētajā gadā. Kopš 2000. gada ACEEEO Izpildpadomē bija pārstāvēta arī Latvijas Centrālās vēlēšanu komisija. Pašlaik bez Latvijas Izpildpadomē bija arī Bulgārijas, Gruzijas, Horvātijas, Kirgizstānas, Lietuvas, Moldovas un Rumānijas pārstāvji.

ACEEEO prezidentu ievēlēja Izpildpadomes sēdē, kas notiek ikgadējās konferences ietvaros. Prezidenta pilnvaru termiņš - viens gads, un tradicionāli viņš bija tās valsts pārstāvis, kura organizē nākamo ikgadējo ACEEEO konferenci. No 2005. līdz 2007. gadam ACEEEO prezidents bija arī toreizējais Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.