Vēlētāji Latvijā, kuriem veselības stāvokļa dēļ, tajā skaitā Covid-19 saslimušajiem un kontaktpersonām, nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēja pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā varēja arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās.

! Iespēja balsot atrašanās vietā ir pieejama tikai vēlētājiem Latvijas teritorijā!

Kā var pieteikties?

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam bija jāuzraksta iesniegums, kas no 26. septembra līdz 1. oktobrim bija jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Iesniegumu varēja nosūtīt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai pa pastu vai e-pastā:

Ja iesniegumu sūtīja pa e-pastu, tam bija jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu! Iesniegums pa e-pastu bija jānosūta pēc iespējas laicīgāk tai pašvaldībai, kurā ir vēlētāja atrašanās vietai tuvākais vēlēšanu iecirknis.

Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī varēja jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona varēja arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā, tai skaitā nosūtīt pašvaldības vēlēšanu komisijai elektroniski.vēlētāja vārdā. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās varēja uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus bija jānorāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

Iesniegumā bija jānorāda:

 1. vārds, uzvārds;
 2. personas kods;
 3. iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
 4. precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
 5. ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās;
 6. Papildus lūdzam norādīt arī to, ja vēlētājs atrodas mājas karantīnā, izolācijā vai pašizolācijā saistībā ar Covid-19 infekciju.

Ņem vērā! Obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz plkst. 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 20.00.

Likums neparedz iespēju balsošanai vēlētāja atrašanās vietā pieteikties pa telefonu. Šāda norma ir ieviesta ar mērķi izvairīties no viltus pieteikumiem.

Iesniegt pieteikumu balsošanai atrašanās vietā varēja šādos iecirkņu darba laikos:

 • pirmdien, 26. septembrī – no plkst.17.00 līdz 20.00,
 • otrdien, 27. septembrī – no plkst.8.00 līdz 11.00,
 • trešdien, 28. septembrī – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
 • ceturtdien, 29. septembrī – no plkst.9.00 līdz 12.00,
 • piektdien, 30. septembrī – no plkst.10.00 līdz 16.00,
 • sestdien, 1.oktobrī, no plkst. 7.00 līdz 12.00 (tad iesniegums izpildāms obligāti, pēc 12.00 saņemtos iesniegumus iecirkņa komisija izpilda, ja tai iespējams nokļūt pie vēlētāja līdz iecirkņa slēgšanai, plkst. 20.00).

Balsošanas atrašanās vietā norise

Balsošanas kārtība vēlētāja atrašanās vietā ir tāda pati kā vēlēšanu iecirknī. Vēlētājam jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība, jāparakstās balsotāju sarakstā, tiešsaistes vēlētāju reģistrā izdarīta atzīme, ka vēlētājs nobalsojis, un tiks izsniegta viena vēlēšanu aploksne un viens vēlēšanu zīmju komplekts.

Svarīgi, lai vēlētājam, kurš balso dzīvesvietā arī tiktu nodrošināts aizklātums, lai neviens neietekmē vēlētāja izvēli. Tajā pašā laikā vēlētājs, kuram ir fiziski trūkumi, kas liedz parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīme, drīkst izraudzīties sev uzticības personu. Šī persona nedrīkst būt vēlēšanu komisijas loceklis.

Balsošanu vēlētāja dzīvesvietā drīkst novērot arī novērotāji, taču šajā gadījumā novērotājiem ir nepieciešams saņemt vēlētāja piekrišanu. Ja vēlētājs nevēlas laist novērotājus savā dzīvesvietā, viņam ir tādas tiesības.

Balsošana ieslodzījuma vietās

Lai pieteiktos balsošanai ieslodzījuma vietā, vēlētājam jāuzraksta iesniegums ieslodzījuma vietas administrācijai. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds un personas kods. Balsošanai bija jāpiesakās līdz 29.septembrim.

Saņemot personas iesniegumu, ieslodzījuma vietas administrācija pārbauda, vai persona, kura vēlas balsot ieslodzījuma vietā, ir vēlētājs un piereģistrēs iesniegumu balsotāju sarakstā.

Balsošana ieslodzījuma vietā tika organizēta vēlēšanu dienā, 1.oktobrī. Balsošanu organizē ieslodzījuma vietas administrācija, sadarbojoties ar vēlēšanu iecirkņa komisiju, ko pašvaldības vēlēšanu komisija nozīmējusi par atbildīgo balsošanas nodrošināšanai ieslodzījuma vietā.