2016.gads

 • diskusijas, grozījumu izstrāde un pieņemšana parlamentā par izmaiņām vēlēšanu norisi regulējošos tiesību aktos, CVK instrukciju izstrāde, publiskie iepirkumi par pakalpojumiem un precēm vēlēšanu nodrošināšanai, diskusijas un semināri pašvaldību vēlēšanu komisiju amatpersonām, socioloģiskās aptaujas
 • vēlēšanu iecirkņu apsekošana projekta “Par vēlēšanu tiesību realizēšanu, tai skaitā personām ar invaliditāti” ietvaros, vēlēšanu iecirkņu datu bāzes izveide

2017.gads

3.februāris

 • apstiprināts vēlēšanu iecirkņu saraksts pašvaldībām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) iesniedz to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP)
 • PMLP elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par pašvaldībai piekritīgajās adresēs reģistrēto vēlētāju skaitu un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto iecirkni

4.februāris

 • sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods

24.februāris

 • pašvaldības atjaunina informāciju par vēlēšanu iecirkņiem piekritīgajām adresēm un iesniedz šīs ziņas PMLP

3.marts

 • ne vēlāk kā līdz 3.martam CVK izsludina pašvaldību vēlēšanas un atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kas reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā vēlēšanu izsludināšanas dienā, nosaka pašvaldību domēs ievēlējamo deputātu skaitu

5.marts

 • sāk darboties Vēlētāju reģistrs. Vēlētāji tiek iekļauti tā iecirkņa sarakstā, kas atbilst viņu reģistrētajai dzīvesvietai Iedzīvotāju reģistrā

25.marts

 • līdz 25.martam PMLP vēlētājiem pa pastu nosūta paziņojumu par vēlēšanām un to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts
 • sāk darboties PMLP e- pakalpojums vēlēšanu iecirkņa noskaidrošanai

27.marts

 • no 27.marta līdz 16.maijam var iesniegt pieteikumu iecirkņa maiņai. Iesniegums jāiesniedz internetā, izmantojot PMLP e-pakalpojumu, vai jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei  
 • darbu sāk CVK uzziņu tālrunis vēlētājiem
 • pašvaldību vēlēšanu komisijās pieejama CVK lietojumprogramma kandidātu sarakstu sagatavošanai "Balsis PV 2017"

30.marts

 • Centrālās vēlēšanu komisijas seminārs partiju, partiju apvienību un vēlētāju apvienību pārstāvjiem par kandidātu sarakstu iesniegšanu

4.aprīlis

 • pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisiju priekšsēdētājiem jānosaka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš un jāizliek paziņojums domes informācijas sniegšanas vietās un pašvaldības mājaslapā

14. aprīlis

 • pirmā deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas diena. Kandidātu saraksti iesniedzami attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai

24.aprīlis

 • pēdējā deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas diena
 • noslēdzas vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana pašvaldībās

4.maijs

 • no 4.maijam aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā

16.maijs

 • pēdējā diena, kad vēlētāji var reģistrēt iecirkņa maiņu pašvaldību vēlēšanās

19.maijs

 • PMLP izveido iecirkņu vēlētāju sarakstus

24.maijs

 • pašvaldībās jābūt izliktiem paziņojumiem par pašvaldībā izveidoto vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietām un darba laiku

29.maijs

 • sāk darboties vēlēšanu iecirkņi
 • vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām
 • PMLP nosūta CVK informāciju par pēdējām izmaiņām vēlētāju sarakstos

31.maijs

 • vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 17.00 līdz 20.00

1.jūnijs

 • vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 9.00 līdz 12.00

2.jūnijs

 • vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 10.00 līdz 16.00
 • aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā un vidē

3.jūnijs

 • pašvaldību vēlēšanu diena

6.jūnijs

 • līdz 6.jūnijam novadu vēlēšanu komisijām jāpublicē  novada domes vēlēšanu iznākumi

10.jūnijs

 • līdz 10.jūnijam republikas pilsētu vēlēšanu komisijām jāpublicē republikas pilsētas domes vēlēšanu iznākumi

No desmitās līdz divdesmitajai dienai pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas

 • jānotiek pirmajām jaunievēlēto domju sēdēm. Jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi uzaicina pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.