Vēlēšanu novērošana ir viens no Eiropas Savienības (ES) politikas cilvēktiesību un demokratizācijas svarīgākajiem komponentiem. Tādēļ ES katru gadu organizē 8-10 vēlēšanu novērošanas misijas, kuru dalībnieki ir ES pilsoņi .

ES vēlēšanu novērošanas misijas sastāv no pamatkomandas un ilgtermiņa un īstermiņa novērotājiem. Pamatkomandas locekļi ir eksperti dažādās jomās (piemēram, tiesību, mēdiju, drošības), un tiem ir ievērojama iepriekšēja pieredze vēlēšanu novērošanas misijās. Ilgtermiņa novērotāji ir ES dalībvalstu pilsoņi ar pieredzi vēlēšanu novērošanā. Tā var būt pieredze gan ES, gan, piemēram, EDSO rīkotajās vēlēšanu novērošanas misijās. Par īstermiņa novērotājiem var kļūt personas, kam ir izpratne par demokrātijas pamatvērtībām un brīvu un godīgu vēlēšanu norisi.

Eiropas Komisijas informācija par iespējām pieteikties vēlēšanu novērošanai pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.

Papildus informācija