Vēlētāji, kuri 14. Saeimas vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, varēs balsot kādā no vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs vēlēšanu dienā vai arī varēja pieteikties balsošanai pa pastu.

! Tiesības vēlēt ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

Balsošana vēlēšanu iecirknī ārvalstīs

Vēlēšanu dienā no 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika vēlētāji varēja klātienē nobalsot jebkurā vēlēšanu iecirknī ārvalstīs (pielikums - zemāk). Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte). 14.Saeimas vēlēšanās balsošanai vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs personas identitātes apliecināšanai bija derīga arī Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība, kurai derīguma termiņš beidzies no 2020. gada 1. marta.

Ārvalstīs bija iespēja nobalsot kopumā 81 vēlēšanu iecirknī 42 valstīs. Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams sadaļā vēlēšanu iecirkņi.

Balsošana pa pastu no ārvalstīm

Pasta balsošanai bija jāpiesakās līdz 9. septembrim. To varēja izdarīt 22 Latvijas Republikas pārstāvniecībās (pielikums - zemāk), kurās izveidoti pasta balsošanas iecirkņi vai e-pakalpojumā "Vēlētāja datu pārvaldība". No 10. līdz 16. septembrim vēlēšanu komisija uz vēlētāja norādīto e-pastu vai oficiālo e-adresi nosūtīs tīmekļvietnes adresi, kur pieejami balsošanas materiāli.

No 10. līdz 16. septembrim vēlēšanu komisija uz vēlētāja norādīto e-pastu vai oficiālo e-adresi nosūtīs tīmekļvietnes adresi, kur pieejami balsošanas materiāli.

Vēlētājam jāizdrukā tā saraksta vēlēšanu zīmi, par kuru balsos. Zīmi jāaizpilda vai jāatstāj negrozītu, un jāieliek anonīmā aploksnē. Aploksni ar balsojumu jāievieto pasta aploksnē, ko atbilstoši noformē. Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosūtīts kopā ar vēlēšanu materiāliem. Balsojums jānosūta pa pastu tai pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijai, kas norādīta balsošanas materiālos. Balsojumam jāpienāk vēlēšanu iecirknī līdz 1. oktobrim.

E-pakalpojums "Vēlētāja datu pārvaldība" nodrošina iespēju autentificētam vēlētājam apskatīt vēlētāja statusu. Katrs vēlētājs par sevi var elektroniski pārbaudīt informāciju, vai ir vai nav reģistrējies pasta balsošanai. 
Vēlētājam par balsošanas faktu Saeimas vēlēšanās ir iespējams pārliecināties arī mēneša laikā pēc vēlēšanām, saņemot izziņu par to, vai balsotājs ir vai nav reģistrēts elektroniskajā vēlētāju registrā un kurā iecirknī ieraksts veikts. Šī iespēja nav pieejama visu laiku, jo pēc tam, kad iecirkņu komisijas balsu skaitīšanas protokoli ir apstiprināti un ir beidzies likumā noteiktais termiņš to apstrīdēšanai, elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra dati tiek anonimizēti - vairs nav iespējams noskaidrot informāciju par Latvijas pilsoņa balsošanas faktu, jo šāda rīcība neatbilst datu apstrādes mērķim.

Kā varu zināt, vai mans pasta balsojums ir saņemts?

Vēlētājs var oficiāli lūgt to pasta balsošanas iecirkni, uz kuru tika nosūtīts balsojums, sniegt informāciju par to, vai vēlētājs ir ierakstīts balsotāju sarakstā. To nevar noskaidrot ar telefonzvanu, bet ar oficiālu e-parakstītu iesniegumu vai klātienē, norādot personas datus. Proti personai jāspēj apliecināt, ka prasa datus par sevi, jo par citu personu to neizpaudīs.

Vēlētājam par balsošanas faktu Saeimas vēlēšanās ir iespējams pārliecināties arī mēneša laikā pēc vēlēšanām, saņemot izziņu par to, vai balsotājs ir vai nav reģistrēts elektroniskajā vēlētāju reģistrā un kurā iecirknī ieraksts veikts. Šī iespēja nav pieejama visu laiku, jo pēc tam, kad iecirkņu komisijas balsu skaitīšanas protokoli ir apstiprināti un ir beidzies likumā noteiktais termiņš to apstrīdēšanai, elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra dati tiek anonimizēti - vairs nav iespējams noskaidrot informāciju par Latvijas pilsoņa balsošanas faktu, jo šāda rīcība neatbilst datu apstrādes mērķim. Ar šādu lūgumu būtu jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

! Vēlētājs, kurš pieteicies balsot pa pastu, drīkst pārdomāt un nobalsot iecirknī.

Vai vēlētāji, kuriem ir tikai personas apliecība var pieteikties pasta balsošanai?

Jā var. Nepieciešams tikai zināt savu personas kodu. Dokuments nav pa pastu jāsūta un nav arī nepieciešams saņemt zīmogu, jo vēlētāju uzskaitei tiek izmantots elektronisks vēlētāju reģistrs.

Ja vēlētājs dzīvo ārvalstīs, bet vēlēšanu laikā būs Latvijā, vai viņš/viņa drīkst balsot Latvijā?

Jā. Vēlētāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, bet kuri vēlēšanu dienā uzturēsies Latvijā, drīkst balsot jebkurā no Latvijā izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

Ja vēlētājs dzīvo Latvijā, bet vēlēšanu laikā būs ārvalstīs, vai viņš/viņa drīkst balsot iecirknī ārvalstīs, vai iepriekš kaut kur jāpiesakās?

Jā. Vēlētāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, bet kuri vēlēšanu dienā uzturēsies ārvalstīs, drīkst balsot jebkurā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, kas ir ērtāk sasniedzams. Nekur iepriekš jāpiesakās nav,

Vai ārvalstīs var nobalsot iepriekš?

Nē. Veidot balss nodošanas glabāšanā iecirkņus ārvalstīs Saeimas vēlēšanu likums neparedz. Ārvalstīs līdz 9. septembrim var (varēja) pieteikties balsot pa pastu.

Kāda ir balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī ārvalstīs?

Balsošanas kārtība ārvalstīs ir tāda pati kā balsošanas kārtība jebkurā no Latvijas vēlēšanu iecirkņiem.

Vai balsošanu atrašanās vietā var pieteikt arī vēlētāji ārvalstīs?

Nē. Šo iespēju Saeimas vēlēšanu likums paredz īstenot tikai Latvijas teritorijā. Kāpēc nē? Iemesls ir lielie attālumi, kas ārvalstīs ir starp vēlētāju un vēlēšanu iecirkni.

Vai vēlētājs, kas pieteicies pasta balsošanai, saņēmis vai jau nosūtījis pasta balsošanas materiālus, drīkst pārdomāt un nobalsot vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirknī?

Jā, drīkst. Šajā gadījumā līdzskaitīts tiks balsojums, kas nodots iecirknī, bet pasta balsojums anulēts.

Kādus balsošanas materiālus es saņemšu, ja balsošu pa pastu? Kas ar tiem jādara?

Balsošanas materiālos būs visu vēlētāja vēlēšanu apgabalā (Rīgas) pieteikto kandidātu sarakstu zīmju maketi, kā arī informācija par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu.

Lai nobalsotu, būs nepieciešams:

  1. divas pasta aploksnes – viena lielāka, otra mazāka;
  2. pastmarkas – balsojuma nosūtīšanai balsošanas materiālos norādītajai pasta balsošanas vēlēšanu komisijai;
  3. printeris – vēlēšanu zīmes izdrukāšanai;
  4. divas A4 lapas – vēlēšanu zīmes izdrukāšanai un balsošanas apliecinājuma sagatavošanai.

Vēlētājam no visām vēlēšanu zīmēm jāizdrukā viena vēlēšanu zīme – tā, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi var atstāt tukšu vai arī izdarīt tajā atzīmes – ar „+” atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

Pēc tam izvēlētā vēlēšanu zīme jāieliek pirmajā -  mazākajā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē.

Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosūtīts kopā ar vēlēšanu materiāliem.

Uz šīs (pasta aploksnes) jānorāda iecirkņa vēlēšanu komisijas adrese, kas norādīta atsūtītajā tīmekļvietnes adresē pieejamos balsošanas materiālos, kā arī savs vārds, uzvārds un kārtas numurs vēlētāju sarakstā, kas būs norādīts informācijā par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu. Uz aploksnes arī jāuzraksta, ka tajā ir vēlēšanu aploksne.

Sūtījumam vēlēšanu iecirknī jāpienāk līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai 2022. gada 1. oktobra pulksten 20.00 pēc vietējā laika.

Vai savu balsošanas pa pastu vēstuli varu izsūtīt, esot Latvijas teritorijā?

Nē, sūtījums ar pasta balsojumu ir jāizsūta no ārvalstīm. Pasta sūtījumi, kas pienāks ar Latvijas pasta zīmogu vai par kuriem būs informācija, ka tie nodotie pastā Latvijā, netiks atvērti un netiks līdzskaitīti.