Katras pašvaldības administratīvā teritorija veidoja atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Vēlēšanās vēlētāji varēja balsot pēc izvēles jebkurā vēlēšanu iecirknī tajā vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju sarakstā bija reģistrēti.

Balsošanas dokuments 11. septembra pašvaldību vēlēšanās bija derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netika likts, un principa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tika lietots elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 11. septembrī, bija no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēja izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

 • pirmdien, 6. septembrī, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
 • ceturtdien, 9. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
 • piektdien, 10. septembrī, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlētāji varēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebija iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā atradās sava vēlēšanu apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā varēja arī vēlētāji, kuri atrodās pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19, un slimojošu personu aprūpētāji. Uzticības persona varēja arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Vairāk par pieteikšanos: "Balsošana vēlētāja atrašanās vietā".

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus, vēlētājiem vēlēšanu iecirkņos bija jāievēro drošības pasākumi - jāietur divu metru distance, jādezinficē rokas, jāvelk sejas maska, kā arī tika aicināts lietot savu pildspalvu. Ja vēlētājam nebija līdzi, vienreizlietojamo sejas masku un pildspalvu varēja saņemt iecirknī. Sejas maskas lietošana vēlēšanu iecirkņos bija obligāta. Izņēmums bija personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, kā arī vēlētāju bērniem līdz 7 gadu vecumam. Balsotājiem seja uz brīdi bija jāatsedz, uzrādot pasi vai personas apliecību.

 1. Balsot iespējams jebkurā sava vēlēšanu apgabala vēlēšanu iecirknī.
 2. Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).
 3. Vēlēšanu iecirknī jādodas pie reģistrācijas galda un jāuzrāda pase vai personas apliecība.
 4. Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks noskenēs Jūsu personu apliecinošo dokumentu un elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā pārliecināsies, ka Jums ir tiesības balsot un atzīmēs, ka esat balsojis.
 5. Jūsu vārdu, uzvārdu un personas kodu ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kurā Jums jāparakstās par vēlēšanu materiālu saņemšanu.
 6. Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, vai  uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā iecirkņa zīmogs un vai jums ir izsniegtas visas pašvaldībā pieteikto kandidātu sarakstu zīmes.
 7. Balsot dodieties uz vēlēšanu kabīni vai nodalījumu.
 8. Lai nobalsotu, no visām zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot.
 9. Vēlēšanu zīmē var izdarīt šādas atzīmes:
  • ar “+” atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu īpaši atbalstāt,
  • izsvītrot to kandidātu vārdus un uzvārdus, kuru ievēlēšanu neatbalstāt.
 10. Vēlēšanu zīmi var atstāt arī negrozītu, neizdarot tajā nekādas atzīmes.
 11. Vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aploksne jāizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.
 12. Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams izmest vēlēšanu iecirknī vai pie izejas paņemt tā saraksta zīmi, par kuru balsojāt, lai izejot no iecirkņa, jums rokās būtu pilns zīmju komplekts un neviens nevarētu uzzināt, kā esat balsojis.

Balsošana ar reģistrācijas aploksni

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē:

 1. Vēlēšanu iecirknī jādodas pie reģistrācijas galda un jāuzrāda pase vai personas apliecība.
 2. Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājam jāparakstās par balsošanas materiālu saņemšanu.
 3. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas aploksne, uz kuras uzrakstīts vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods.
 4. Balsot jādodas uz vēlēšanu kabīni vai nodalījumu.
 5. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu jāievieto reģistrācijas aploksnē un aploksne jāaizlīmē.
 6. Reģistrācijas aploksni jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu zīmi

Ja vēlēšanu zīme sabojāta, bet nav ievietota aploksnē un aploksne nav aizlīmēta, vēlētājs drīkst lūgt izsniegt jaunu vēlēšanu zīmju komplektu.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu aploksni

Ja vēlēšanu aploksne ir sabojāta, pirms tā ir aizlīmēta, vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu vēlēšanu aploksni. Sabojātā vēlēšanu aploksne jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklim un par jaunas vēlēšanu aploksnes saņemšanu atkārtoti jāparakstās balsotāju sarakstā.

Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ nespēj parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē

Šajā gadījumā vēlētāja klātbūtnē pēc viņa norādījumiem atzīmes vēlēšanu zīmē izdara vai balsotāju sarakstā parakstās vēlētāja ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to balsotāju sarakstā izdara atzīmi. Vēlētāja uzticības persona nedrīkst būt attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu zīmes pie iecirkņa izejas

Pie izejas no vēlēšanu iecirkņa ir pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Šīs zīmes paredzētas, lai vēlētājs nepieciešamības gadījumā varētu paņemt tā saraksta zīmi, par kuru balsoja, un izveidot pilnu vēlēšanu zīmju komplektu. Šādi tiek aizsargātas vēlētāja tiesības balsot aizklāti, un neviens nevar uzzināt, kā vēlētājs balsojis, ja viņš nevēlas to atklāt.

Kur ziņot par vēlēšanu pārkāpumiem?

Ja kāds prettiesiskā veidā vēlas ietekmēt Jūsu balsojumu, zvaniet Valsts policijai pa tālruni 110 vai nododiet Jūsu rīcībā esošo informāciju Valsts Drošības dienestam, tālrunis +371 67208964, e-pasts dd@vdd.gov.lv

Krimināllikumā paredzētais sods par apzinātu kavēšanu brīvi realizēt tiesības vēlēt, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā, ir brīvības atņemšana līdz trim gadiem, piespiedu darbs vai naudassods līdz 60 minimālajām mēnešalgām.

Par pamanītajiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tai skaitā, iespējamo slēpto aģitāciju, jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, sūtot e-pastu knab@knab.gov.lv vai zvanot uz tālruni +371 80002070.

Par aģitācijas pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņos vai 50 m no iecirkņa ieejas jāinformē attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.