Vēlēšanu iecirkņu komisijas Latvijā izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām – 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās – līdz 2019. gada 15. aprīlim.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu noteica pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām. Paziņojums par pieteikumu iesniegšanas termiņu bija izliekams domes informācijas sniegšanas vietās un pašvaldības mājaslapā.

Darbam vēlēšanu iecirknī bija jāpiesakās attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā. Piemēram, ja cilvēks vēlējās strādāt vēlēšanu iecirknī Rīgā, tad bija jāpiesakās Rīgas vēlēšanu komisijā, ja kādā no Cēsu novada vēlēšanu iecirkņiem, tad pieteikums bija jāiesniedz Cēsu novada vēlēšanu komisijai utml.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:

  1. reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
  2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
  3. attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkstēja būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli varēja pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu,
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
  3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
  5. nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

Pieteikumu iesniegšana un pretendentu izvēle

Pieteikums bija iesniedzams pašvaldības vēlēšanu komisijai tās noteiktajā termiņā.  

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecināja, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu ievēlēšana

Iecirkņa komisijas locekļus ievēl pašvaldības vēlēšanu komisija. Ievēlēti bija tie kandidāti, kuri saņēma visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkstēja būt mazāks par klātesošo pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā bija vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana

Eiropas Parlamenta vēlēšanās bija iespēja veidot vēlēšanu iecirkņus arī ārvalstīs. Ar nosacījumiem vēlēšanu iecirkņu izveidošanai ārvalstīs varat iepazīties sadaļā "Vēlēšanu iecirkņu izveidošana ārvalstīs".

Noderīgi