Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisinājās kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, šajās vēlēšanās bija ievērojami mazāks vietvaru un ievēlamo deputātu skaits. Administratīvi teritoriālā reforma, paredzēja, ka Latvijā būs 43 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā, savukārt domēs ievēlējamo deputātu skaits samazinājās gandrīz uz pusi.

! Rīgas pašvaldībā vēlēšanas nenotika, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām. 

! Rēzeknes novadā un Varakļānu novadā vēlēšanas bija atceltas! Šajos vēlēšanu apgabalos vēlēšanas plānotas 2021. gada 11. septembrī.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tika nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēja vēlētāja pasi vai personas apliecību un pārliecinājās, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam bija tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēja elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par vēlētāju ierakstīja balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstījās par vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās bija balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām bija jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā. Vēlētājiem bija tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur bija viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, ja līdz 27. maijam reģistrējās balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā.

Kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām norisinājās no 17. marta līdz 6. aprīlim. Pašvaldību vēlēšanu komisijās tika iesniegti 318 kandidātu saraksti, kuros uz iekļūšanu 40 pašvaldību domēs kopumā pretendē 5448 kandidāti. Kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas

Vēlētāju reģistrs

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lietoja Vēlētāju reģistru. Katrs vēlētājs bija reģistrēts vēlēšanu apgabalā atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. 2021. gada pašvaldību vēlēšanās šī diena bija 7. marts.

Šajās vēlēšanās pirmo reizi tika izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs vēlēšanu iecirkņos, kas vēlētājiem ļāva balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.

Savukārt savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji varēja noskaidrot, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā vai arī pa uzziņu tālruni.

Līdz 27. maijam vēlētāji tiešsaistē PMLP e-pakalpojumā vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklārēšanas iestādē varēja mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja izvēlējās balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums. Pēc šī datuma vēlēšanu apgabalu mainīt nav iespējams.

Balsošanas kārtība

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, bija no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēja izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notika:

  1. pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
  2. ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
  3. piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Madonas novadā  iepriekšējā balsošana notika: 

  • ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00
  • piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 11.00 līdz 20.00.

Balsošana pa pastu no ārvalstīm

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem bija balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturējās ārvalstīs, varēja pieteikties balsošanai  pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai bija jāpiesakās iepriekš - no 27. marta līdz 24. aprīlim.  Centrālā vēlēšanu komisija vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu ir reģistrējusi un vēlēšanu materiālus balsošanai nosūtījusi 276 vēlētājiem ārvalstīs.

Priekšvēlēšanu aģitācija

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilga no 120. dienas (6.februāra) līdz vēlēšanu dienai. Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida veica Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Valsts un pašvaldības policija. Par to, lai nenotiktu aģitācija vēlēšanu iecirkņos un 50 metrus no iecirkņiem, atbild iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.