2010.gada 18.decembrī notika Rojas novada domes un Mērsraga novada domes vēlēšanas. Vēlēšanas notika Rojas novada teritoriālajās vienībās – Rojas pagastā un Mērsraga pagastā, kur bija izveidoti attiecīgi četri vēlēšanu iecirkņi un viens vēlēšanu iecirknis.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi balsotājiem bija atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanu dienas vēlētāji, kuriem nebija iespēju nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, varēja izmantot iespēju nobalsot iepriekš. Balsošana tika organizēta arī vēlētāju atrašanās vietā. Šo iespēju varēja izmantot vēlētāji, kuri vesleības stāvokļa dēļ nevarēja ierasties vēlēšanu telpās, kā arī šo vēlētāju aprūpētāji.

Tiesības piedalīties Rojas novada domes vēlēšanās un Mērsraga novada domes vēlēšanās bija Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuriem 90 dienas pirms vēlēšanu dienas bija reģistrēta dzīvesvieta attiecīgi Rojas pagastā vai Mērsraga pagastā, kā arī tiem vēlētājiem, kuriem attiecīgajās administratīvajās teritorijās piederēja likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un kuri bija reģistrējušies Rojas novada domes vēlēšanu vai Mērsraga novada domes vēlēšanu vēlētājām. 

Rojas novada domes un Mērsraga novada domes vēlēšanas Centrālā vēlēšanu komisija izsludināja 2010.gada 22.septembrī, pamatojoties uz 2010.gada 16.septembrī Saeimā pieņemto likumu „Par Rojas novada sadalīšanu un jaunizveidoto novadu darbības uzsākšanu”.