Tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos pašvaldību vēlēšanās bija: 

  1. Politisko partiju un partiju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem, kuri attiecīgā pašvaldībā iesnieguši kandidātu sarakstu;
  2. Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisiju locekļiem;
  3. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

! Par vēlēšanu novērotājiem nedrīkstēja būt attiecīgās domes vēlēšanu deputātu kandidāti!

Kādi dokumenti nepieciešami novērotājam?

Reģistrētu politisko partiju un partiju apvienību novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda partijas, partiju apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ja novērotājs pārstāvēja nereģistrētu partiju apvienību, novērotājam ir nepieciešams visu attiecīgo partiju pilnvarojums vai saraksta iesniedzēja parakstīts pilnvarojums, ja apvienībā ietilpstošo partiju valdes devušas saraksta iesniedzējam atļauju pilnvarot novērotājus.

Centrālās vēlēšanu komisijas, pašvaldības vēlēšanu komisiju novērotājiem, ir nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personu apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas un pašvaldības vēlēšanu komisiju locekļi vēlēšanas varēja novērot, uzrādot darba apliecību. 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, ir jāuzrāda darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Lai novērotu balsošanas norisi ieslodzījuma vietā, bija nepieciešams saņemt atļauju no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka.