Pļava
Foto: A.Cimdars

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, 119 Latvijas pašvaldībās notika republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās bija jāievēl 1614 republikas pilsētu un novadu domju deputāti. Vēlēšanām tika izveidoti un darbojās 955 vēlēšanu iecirkņi. 2017.gada pašvaldību vēlēšanu vēlētāju sarakstos bija reģistrēti 1443796 balsstiesīgi pilsoņi, no kuriem vēlēšanās piedalījās 727467 jeb 50,39% balsstiesīgo. Vēlēšanās tika saņemtas 726469 derīgas vēlēšanu aploksnes, kurās bija 718437 derīgas vēlēšanu zīmes.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās bija balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām bija jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā. Vēlētājiem bija tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur bija viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem piederēja likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada pašvaldību vēlēšanām norisinājās no 14. līdz 24.aprīlim. Piecos novados, kur vēlēšanu likumā noteiktajā termiņā bija iesniegts tikai viens kandidātu saraksts, sarakstu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 4. maijam.  

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 2017.gada 3.jūnija vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas.

Martā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatvoja un vēlētājiem uz deklarētās dzīvesvietas adresi izsūtīja vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. Iecirkņa noskaidrošanai tika izveidots un darbojās arī iecikrņa noskaidrošnas e-pakalpojums. Savu iecirkni bija iespējams noskaidrot arī pa uzziņu tālruni.

Līdz 2017. gada 16.maijam vēlētāji varēja izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam piederēja nekustamais īpašums. Iecirkni varēja mainīt elektroniski vai klātienē. 

Balsošanas kārtība

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3.jūnijā,bija no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēja nobalsot iepriekš. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēja nokļūt iecirknī, varēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju vēlētāji varēja izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradās sava iecirkņa teritorijā. 

Priekšvēlēšanu aģitācija

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilgst no 120. dienas līdz vēlēšanu dienai. Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Valsts un pašvaldības policija. Par to, lai nenotiktu aģitācija vēlēšanu iecirkņos un 50 metrus no iecirkņiem, atbild iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. 

Atkārtotā balsošana Ķekavas novada 785. vēlēšanu iecirknī

2017. gada 22. jūlijā Ķekavas novada 785. vēlēšanu iecirknī notika atkārtota balsošana, kuru Centrālā vēlēšanu komisija izsludināja, jo 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās, skaitot balsis, vēlēšanu dienā lietotajā vēlēšanu kastē  tika atrastas par sešām derīgām vēlēšanu aploksnēm vairāk nekā bija vēlētāju parakstu vēlētāju sarakstā, un sešas balsis ietekmēja vēlēšanu rezultātu Ķekavas novada domē. 

Uzskates materiāli