Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lietoja Vēlētāju reģistru, un katrs vēlētājs vēlēšanās tika iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā, kurā bija jābalso vēlēšanu dienā. 

Iecirkņu vēlētāju sarakstus sadarbībā ar pašvaldībām izveidoja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Sākotnēji vēlētāji tika iekļauti tā iecirkņa vēlētāju sarakstā, kas atbilst vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai Latvijā. 

Noskaidrot, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās bija iespējams:

  • paziņojumā, ko vēlētājiem pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi Latvijā izsūtīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (marta beigās);
  • internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā.
  • zvanot uz  Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni.

Vēlētāji, kuri savu dzīvesvietu bija deklarējuši ārvalstīs, iecirkņu sarakstos automātiski netika iekļauti. Šie vēlētāji vēlētāju sarakstos tika iekļauti, ja reģistrējās pasta balsošanai vai balsošanai vēlēšanu iecirknī. Plašāk sadaļā "Balsošanas iespējas ārvalstīs".

Iecirkņa maiņa

Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis vēlēšanu dienā bija grūti sasniedzams, līdz 7. maijam iecirkni varēja mainīt uz jebkuru citu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs.

Reģistrēties balsošanai citā iecirknī bija iespējams divos veidos:

  1. tiešsaistē – izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa";
  2. klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai LV diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (jāaizpilda iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments).