2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās pirmo reizi bija iespēja veidot klātienes vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs. Iecirkņus ārvalstīs drīkstēja izvietot Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vai citās balsošanai piemērotās telpās.

Vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs Centrālā vēlēšanu komisija izveidoja pēc Ārlietu ministrijas vai vismaz 36 vēlētāju priekšlikuma. Priekšlikumi par iecirkņa izveidošanu ārvalstīs bija jāiesniedz līdz 2019. gada 11. martam Centrālajai vēlēšanu komisijai vai pārstāvniecībai.

Lai izveidotu iecirkni ārvalstīs, bija nepieciešams aizpildīt veidlapu “Priekšlikums par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu ārvalstīs”. Priekšlikumā bija jānorāda iecirkņa nosaukums, adrese un kontaktpersonas dati, kā arī bija nepieciešams nominēt arī trīs līdz septiņus pārstāvjus darbam vēlēšanu iecirkņa komisijā.

Ja priekšlikumu par iecirkņa izveidošanu iesniedza vēlētāji, tad tas bija jāapliecina ar vismaz 36 vēlētāju parakstiem, norādot katra parakstītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un e-pasta adresi.

Vairāk par nosacījumiem vēlēšanu iecirkņa izveidošanai ārvalstīs “Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņa komisiju izveidošanas instrukcijā”.

Noderīgi!

Der zināt!

Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus.

Līdz ar to, lai vēlēšanu dienā, 25. maijā, varētu balsot kādā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, balsošanai izvēlētajā iecirknī bija jāreģistrējas iepriekš - no 2019. gada 16. marta līdz 7. maijam. Reģistrēties balsošanai iecirknī varēja personīgi, iesniedzot pieteikumu pārstāvniecībā, vai elektroniski, izmantojot Vēlētāju reģistra e-pakalpojumu.

Otra iespēja, kā piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ārvalstīs, bija no 2019. gada 16. marta līdz 25. aprīlim reģistrējoties pasta balsošanai.

Vairāk par šīm iespējām varēja uzzināt sadaļā "Balsošanas iespējas ārvalstīs".