Tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos pašvaldību vēlēšanās bija: 

  1. Politisko partiju un partiju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem, kuri Rīgas pilsētas pašvaldībā bija iesnieguši kandidātu sarakstu;
  2. Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļiem;
  3. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Par vēlēšanu novērotājiem nedrīkst būt attiecīgās domes vēlēšanu deputātu kandidāti!

Kādi dokumenti nepieciešami novērotājam?

Reģistrētu politisko partiju un partiju apvienību novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, bija jāuzrāda partijas, partiju apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ja novērotājs pārstāvēja nereģistrētu partiju apvienību, novērotājam bija nepieciešams visu attiecīgo partiju pilnvarojums vai saraksta iesniedzēja parakstīts pilnvarojums, ja apvienībā ietilpstošo partiju valdes devušas saraksta iesniedzējam atļauju pilnvarot novērotājus.

Centrālās vēlēšanu komisijas, republikas pilsētu vai novadu vēlēšanu komisiju novērotājiem, bija nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personu apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļi vēlēšanas varēja novērot, uzrādot darba apliecību. 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, bija jāuzrāda darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Lai novērotu balsošanas norisi ieslodzījuma vietā, bija nepieciešams saņemt atļauju no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka.

Brīvprātīgie novērotāji

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās Centrālā vēlēšanu komisija piedāvāja iespēju Latvijas iedzīvotājiem no 16 gadu vecuma novērot vēlēšanas kā Centrālās vēlēšanu komisijas brīvprātīgajiem novērotājiem.

Pieteikties par brīvprātīgo novērotāju varēja no 7. līdz 24. augustam.

Par brīvprātīgo novērotāju varēja kļūt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš:

  1. Rīgas domes vēlēšanu dienā, 29. augustā, bija vismaz 16 gadu vecs,
  2. bija iepazinies ar  Centrālās vēlēšanu komisijas mācību materiālu un aizpildīs pieteikuma anketu.