14. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi bija atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. Ārvalstīs iecirkņu darba laiks bija pēc attiecīgās valsts laika.

Vēlētāji, kam nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, varēja nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, taču tikai 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā. (pielikums - zemāk)

 • pirmdien, 26. septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00,
 • ceturtdien, 29. septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00,
 • piektdien, 30. septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00

Saeimas vēlēšanās iepriekšējo balsošanu sauc par balss nodošanu glabāšanā, jo tā nenotiek visos vēlēšanu iecirkņos, kā tas ir iepriekšējās balsošanas gadījumā, kā arī vēlēšanu aploksnes tiek uzglabātas vēl vienā aploksnē – reģistrācijas aploksnē, kas ļauj vēlētājam atsaukt savu balsojumu un nobalsot vēlreiz.

Šāds risinājums ir ieviests, lai iepriekšējā balsošana nebūtu pretrunā Satversmei, kas noteic, ka Saeimas vēlēšanas izdarāmas oktobra mēneša pirmajā sestdienā. Proti, tas nozīmē, ka Satversmē noteikts, ka vēlētājam ir jābūt arī tiesībām balsot Saeimas vēlēšanu dienā.

Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkstēja pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1.oktobrī. (Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netika līdzskaitīts)

Balsošanas dokuments Saeimas vēlēšanās ir derīga pase vai personas apliecība (eID). Pilsoņa personu apliecinošus dokumentus, kam laikā no 2020.gada 1.marta beidzies derīguma termiņš, varēs izmantot personas identitātes apliecināšanai klātienē līdz nākamā gada 30.aprīlim, paredz Saeimā pieņemtie likuma grozījumi. Šis nosacījums neattiecas uz tiem dokumentiem, kuri kļuvuši nederīgi citu iemeslu dēļ, piemēram, dokuments ir sabojāts vai mainījušās tajā ierakstītās ziņas.

Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netika likts, un principa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tiek lietots elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Vēlētāji varēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebija iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā varēja arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās. Uzticības persona varēja arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Saeimas vēlēšanās ir 5 vēlēšanu apgabali un katra vēlēšanu apgabala iecirkņos bija atšķirīgas (tikai attiecīgā vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajam vēlēšanu apgabalos ietilpst šādas pašvaldības:

Rīgas vēlēšanu apgabals – Rīgas pilsēta un ārvalstis.

Vidzemes vēlēšanu apgabals – Ādažu, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Ķekavas, Limbažu, Madonas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas un Valmieras novadu un Jūrmalas valstspilsētu; 2022. gada Saeimas vēlēšanās arī Varakļānu novads (tas noteikts Saeimas vēlēšanu likuma Pārejas noteikumu 12.punktā).

Latgales vēlēšanu apgabals – Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadu, Daugavpils valstspilsētu un Rēzeknes valstspilsētu;

Kurzemes vēlēšanu apgabals – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadu, Liepājas valstspilsētu un Ventspils valstspilsētu;

Zemgales vēlēšanu apgabals – Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Tukuma novadu un Jelgavas valstspilsētu.

Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Rīgas vēlēšanu apgabalā 14. Saeimas vēlēšanās bija 36 deputātu vietas, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 26 deputātu vietas, Latgales un Zemgales vēlēšanu apgabalos katrā pa 13 deputātu vietām, bet Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 12 deputātu vietas.

Kāda ir balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī?

 1. Dodoties balsot, jāņem līdzi pase vai personas apliecība.
 2. Balsot jādodas uz jebkuru vēlētājam ērtāko vēlēšanu iecirkni.
 3. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda pase vai personas apliecība.
 4. Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks noskenē personu apliecinošā dokumenta numuru vai kvadrātkodu un elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā pārliecinās, ka vēlētājam ir tiesības balsot un atzīmē, ka vēlētājs nobalsojis.
 5. Vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kurā jāparakstās par vēlēšanu materiālu saņemšanu.
 6. Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, vai  uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā iecirkņa zīmogs un vai ir izsniegtas visas attiecīgajā vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu zīmes.
 7. Pēc tam jādodas uz vēlēšanu kabīni vai balsošanai paredzēto nodalījumu, kur vienatnē jāizdara sava izvēle.
 8. No visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena - ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlētājs gribētu balsot.
 9. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai arī atzīmēt „+” zīmi tiem kandidātiem, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, vai izsvītrot to kandidātu vārdus, uzvārdus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.
 10. Šī vēlēšanu zīme jāievieto vēlēšanu aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.
 11. Pārējās (pāri palikušās) vēlēšanu zīmes ieteicams izmest papīrgrozā. Zīmes atļauts ņemt arī līdzi, taču tad ieteicams no brīvi pieejamajām zīmēm paņemt tā saraksta zīmi, par ko vēlētājs balsoja, lai, izejot no iecirkņa vēlētājam būtu pilns zīmju komplekts un neviens nevarētu uzzināt, kā vēlētājs balsojis.

Balsošana ar reģistrācijas aploksni

 1. Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebija iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēja nobalsot reģistrācijas aploksnē:
 2. Vēlēšanu iecirknī jādodas pie reģistrācijas galda un jāuzrāda pase vai personas apliecība.
 3. Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks vēlētāju ieraksta atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājam jāparakstās par balsošanas materiālu saņemšanu.
 4. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiek izsniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas aploksne, uz kuras uzrakstīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā.
 5. Balsot jādodas uz vēlēšanu kabīni vai nodalījumu.
 6. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu jāievieto reģistrācijas aploksnē un aploksne jāaizlīmē.
 7. Reģistrācijas aploksni jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogo ar iecirkņa zīmogu un iemet vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbauda, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nav nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmē, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaita. Ja vēlētājs pa šo laiku ir nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiek dzēsts un netiek līdzskaitīts.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu zīmi

Ja vēlēšanu zīme sabojāta, bet nav ievietota aploksnē un aploksne nav aizlīmēta, vēlētājs drīkst lūgt izsniegt jaunu vēlēšanu zīmju komplektu.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu aploksni

Ja vēlēšanu aploksne ir sabojāta, pirms tā ir aizlīmēta, vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu vēlēšanu aploksni. Sabojātā vēlēšanu aploksne jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklim un par jaunas vēlēšanu aploksnes saņemšanu atkārtoti jāparakstās balsotāju sarakstā.

Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ nespēj parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē

Šajā gadījumā vēlētāja klātbūtnē pēc viņa norādījumiem atzīmes vēlēšanu zīmē izdara vai balsotāju sarakstā parakstās vēlētāja ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to balsotāju sarakstā izdara atzīmi. Vēlētāja uzticības persona nedrīkst būt attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu zīmes pie iecirkņa izejas

Pie izejas no vēlēšanu iecirkņa ir pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Šīs zīmes paredzētas, lai vēlētājs nepieciešamības gadījumā varētu paņemt tā saraksta zīmi, par kuru balsoja, un izveidot pilnu vēlēšanu zīmju komplektu. Šādi tiek aizsargātas vēlētāja tiesības balsot aizklāti, un neviens nevar uzzināt, kā vēlētājs balsojis, ja viņš nevēlas to atklāt.

Vai varu mest vēlēšanu kastā tukšu vēlēšanu aploksni?

Jā. Piedaloties vēlēšanās un iemetot vēlēšanu kastē tukšu derīgu vēlēšanu aploksni, tiek pacelts kopējais vēlēšanās nobalsojušo skaits un slieksnis, no kura aprēķina 5% barjeru, kas nepieciešama sarakstiem, lai iegūtu mandātus Saeimā.

Vai varu balsot pret kandidātu sarakstu?

Nē. Pat izsvītrojot vēlēšanu zīmē visus kandidātus, vēlētājs vienalga ir atdevis balsi par kandidātu sarakstu. Balsošana pret nav vēlēšanu mērķis. Vēlēšanas nav aptauja, bet pasākums, kura laikā vēlētāji atdod savu balsi par to kandidātu sarakstu un kandidātiem, kuru ievēlēšanu parlamentā atbalsta. 

Kur ziņot par vēlēšanu pārkāpumiem?

Ja kāds prettiesiskā veidā vēlas ietekmēt Jūsu balsojumu, zvaniet Valsts policijai pa tālruni 110 vai nododiet Jūsu rīcībā esošo informāciju Valsts Drošības dienestam, tālrunis 67208964, e-pasts dd@vdd.gov.lv

Krimināllikumā paredzētais sods par apzinātu kavēšanu brīvi realizēt tiesības vēlēt, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā, ir brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai ar sabiedrisko darbs, vai naudas sods.

Par pamanītajiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tai skaitā, iespējamo slēpto aģitāciju, jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, sūtot e-pastu knab@knab.gov.lv vai zvanot uz tālruni 80002070.

Par neatļautu priekšvēlēšanu aģitāciju vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām pilsētvidē (pie iecirkņa, aģitācijas plakāti, skrejlapu dalīšana utml.) un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem jāziņo Valsts policijai, zvanot uz tālruni 110. Par aģitācijas pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņos vai 50 m no iecirkņa ieejas jāinformē arī attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.

Par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos jāziņo Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, sūtit e-pastu neplp@neplp.lv vai zvanot uz tālruni 67221848. 

Savukārt par personas datu aizsardzības pārkāpumiem jāinformē Datu valsts inspekcija, sūtot e-pastu agita.silniece@dvi.gov.lv vai zvanot uz tālruni 67686031.