Latvijas Centrālā vēlēšanu komisija ir noslēgusi sadarbības vienošanās ar Ukrainas Centrālo vēlēšanu komisiju, Moldovas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju, Gruzijas Centrālo vēlēšanu komisiju, Uzbekistānas Centrālo vēlēšanu komisiju un Saprašanās memorandus ar Kazahstānas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju un Kirgizstānas Republikas Centrālo vēlēšanu un referendumu rīkošanas komisiju.

Divpusējās vienošanās paredz attīstīt sadarbību šādās jomās:

 • pieredzes apmaiņa vēlēšanu un referendumu administrēšanas jautājumos;
 • nacionālās likumdošanas par vēlēšanām un referendumiem pilnveidošana;
 • pilsoņu konstitucionālo vēlēšanu tiesību realizēšanas un aizsardzības nodrošināšana;
 • politisko partiju un politisko partiju vēlēšanu bloku darbības tiesiska regulēšana vēlēšanu procesā;
 • finansiāla un materiāli tehniska vēlēšanu un referendumu nodrošināšana;
 • mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju un uzskaites sistēmu izmantošana vēlēšanu un referendumu norises laikā;
 • vēlēšanu procesa subjektu tiesību nodrošināšana priekšvēlēšanu aģitācijas laikā, izmatojot masu informācijas līdzekļus;
 • vēlēšanu procesa un referendumu dalībnieku tiesiskās kultūras paaugstināšana, vēlēšanu un referendumu organizatoru sagatavošanas pilnveidošana.

Pušu sadarbība var tikt īstenota:

 • izveidojot darba grupas noteiktu sadarbības virzienu realizēšanai;
 • apmainoties ar zinātniskiem pētījumiem, izstrādēm, likumprojektiem par vēlēšanām un referendumiem;
 • nodrošinot speciālistu apmaiņu;
 • organizējot seminārus, zinātniski praktiskas konferences un citus kopīgus pasākumus par tēmām, kas atbilst pušu interesēm;
 • piedaloties vēlēšanu un referendumu sagatavošanas un norises novērošanā.

Uzziņai

 • Vienošanās par sadarbību starp Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju un Ukrainas Centrālo vēlēšanu komisiju noslēgta 2002.gada 2.aprīlī Kijevā.
 • Vienošanās par sadarbību starp Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju un Moldovas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju noslēgta 2006.gada 2.septembrī Rīgā.
 • Vienošanās par sadarbību starp Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju un Gruzijas Centrālo vēlēšanu komisiju noslēgta 2008.gada 22.aprīlī Tbilisi.
 • Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju un Kazahstānas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju noslēgts 2011.gada 16.septembrī Rīgā.
 • Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju un Kirgizstānas Republikas Centrālo vēlēšanu un referendumu rīkošanas komisiju noslēgts 2013.gada 26.augustā Biškekā.
 • Sadarbības vienošanās starp Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju un Uzbekistānas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju noslēgta 2015.gada 21.novembrī Taškentā.