14. Saeimas vēlēšanu kalendārs

2021. gads

23. septembris

 • Saeimā pieņemti grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā un Vēlētāju reģistra likumā, kas paredz elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra izmantošanu Saeimas vēlēšanās.

30. septembris

 • Līdz 2021. gada 30. septembrim jābūt dibinātām partijām, kuras iesniegs kandidātu sarakstus 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanām. Šis nosacījums attiecas arī uz visām partiju apvienībā ietilpstošajām partijām. Lai pieteiktu sarakstu Saeimas vēlēšanām, partijā vai partiju apvienībā ietilpstošajās partijās kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. (Saeimas vēlēšanu likums, 9.panta pirmā daļa.)

23. novembris

 • Saeima apstiprina 2022. gada budžetu, t.sk. budžetu programmai  "02.00.00 Saeimas vēlēšanas".

2022. gads

20. janvāris

 • Saeimā pieņemti grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā par Varakļānu novada iekļaušanu Vidzemes vēlēšanu apgabalā 2022. gada Saeimas vēlēšanās.

Janvāris - marts

 • Publisko iepirkuma procedūru Saeimas vēlēšanām sagatavošana, izsludināšana.

Janvāris - maijs

23. februāris

 • Seminārs “Saeimas vēlēšanu iecirkņu veidošana ārvalstīs” . Reģistrācija semināram līdz  21. februārim -> Vairāk

31. maijs

 • Četri mēneši pirms vēlēšanu dienas. Proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds reģistrēts Fizisko personu reģistrā šajā dienā, tiek noteikts Saeimas vēlēšanu apgabalos ievēlējamais deputātu skaits. Ārvalstīs dzīvojošos vēlētājus pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.( Saeimas vēlēšanu likums, 8. panta pirmā daļa.)

3. jūnijs

4. jūnijs

 • Sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 14. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz 1. oktobrim. Plašāka informācija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājaslapā

13. jūnijs

 • Atvērta pieteikšanās Centrālās vēlēšanu komisijas deputātu kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas lietojumprogrammai.

23. jūnijs

 • 100 dienas līdz 14. Saeimas vēlēšanām. 
 • Līdz 23. jūnijam izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāpublicē Saeimas vēlēšanu apgabalos ievēlējamais deputātu skaits. ( Saeimas vēlēšanu likums, 8. panta trešā daļa.)

13. jūlijs 

 • Sākas deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 14.Saeimas vēlēšanām. Kandidātu saraksti iesniedzami Centrālajā vēlēšanu komisijā tās noteiktajā laikā un kārtībā. Kandidātu sarakstus var iesniegt līdz 2. augustam. (Saeimas vēlēšanu likums, 9. panta otrā, trešā daļa.)

14. jūlijs - 8. augusts (atkarībā no saraksta reģistrēšanas dienas)

 • Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par kandidātu saraksta reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt kandidātu sarakstu triju darbdienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. ( Saeimas vēlēšanu likums, 13.1 panta pirmā daļa.)

14. jūlijs - augusts (atkarībā no lēmuma pieņemšanas dienas)

 • Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par kandidāta svītrošanu no reģistrētā kandidātu saraksta triju darbdienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. ( Saeimas vēlēšanu likums, 13.1 panta pirmā daļa.)

14. jūlijs - 3. augusts (atkarībā no kandidātu saraksta reģistrēšanas dienas)

 • Ja par deputāta kandidātu ir pieteikts Valsts prezidents, Valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, Satversmes tiesas tiesnesis, prokurors, policijas darbinieks vai profesionālā dienesta karavīrs, viņiem pēc deputātu kandidātu saraksta reģistrēšanas ir jāatstāj ieņemamais amats (dienests) un viena mēneša laikā jāiesniedz šo faktu apstiprinoši dokumenti Centrālajai vēlēšanu komisijai. ( Saeimas vēlēšanu likums, 6. pants.) 

18. jūlijs

22. jūlijs -  2. oktobris

 • Darbojas Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis vēlētājiem.

23. jūlijs

 • Sākas pieteikšanās balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanas pieteikumu var iesniegt jebkurā Latvijas Republikas pārstāvniecībā, kas organizē balsošanu pa pastu. Pieteikumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Pieteikumi bija jāiesniedz līdz 9. septembrim. ( Saeimas vēlēšanu likums, 45. panta pirmā daļa.)
 • Termiņš, līdz kuram Centrālājai vēlēšanu komisijai jāpieņem lēmums par vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju ārvalstīs izveidošanu. ( Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums, 1.1 panta otrā daļa.)

2. augusts

 • Pēdējā diena, līdz kurai pašvaldību vēlēšanu komisijām jānosaka vēlēšanu iecirkņi, kuros vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā. Vēlēšanu iecirkņus, kur var nodot balsi glabāšanā, iekārto visās pašvaldībās. Pašvaldībās, kurās ir vairāk nekā 20 000 balsstiesīgo, šādus vēlēšanu iecirkņus iekārto ar aprēķinu, lai uz pilniem 20 000 balsstiesīgo būtu viens šāds iecirknis. ( Centrālās vēlēšanu komisijas Instrukcija par balss nodošanu glabāšanā Saeimas vēlēšanās, 1. punkts. Saeimas vēlēšanu likums, 48.1 panta pirmā daļa.)
 • Pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijas nepieciešamības gadījumā var lemt par īpašas iecirkņa komisijas izveidošanu vēlēšanu organizēšanai ieslodzījuma vietā. ( Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcija "Saeimas vēlēšanu rīkošana ieslodzījuma vietā", 3. punkts.) 
 • Pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisiju priekšsēdētājiem jānosaka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš un jāizliek par to paziņojums domes mājaslapā un informācijas sniegšanas vietās. (Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija, 2. punkts.)

5. augusts

 • 14. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuru izloze.( Saeimas vēlēšanu likums, 14. pants pirmā daļa.)

12. augusts

 • Termiņš, līdz kuram Centrālajai vēlēšanu komisijai jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par visiem Saeimas vēlēšanām izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem. ( Vēlētāju reģistra likums, 7.pants.) 
 • Ja Centrālā vēlēšanu komisija informāciju par to, ka pieteiktajam kandidātam nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās, saņem vēlāk nekā 50.dienā pirms vēlēšanām un nav iespējams izgatavot jaunas attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes, vēlētājiem izsniedzamas sagatavotās attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes. Balsu skaitīšanā un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanā par attiecīgo kandidātu nodotās balsis neņem vērā. ( Saeimas vēlēšanu likums, 13. panta otrā, trešā, ceturtā, piektā daļa.)

17. augusts

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde iekļauj Vēlētāju reģistrā 14. Saeimas vēlēšanām ziņas par visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu. ( Vēlētāju reģistra likums, 9. pants.) 

19. augusts

22. augusts

23. augusts

 • Sākas Centrālās vēlēšanu komisijas semināri vēlēšanu iecirkņu komisiju amatpersonām par 14.Saeimas vēlēšanu rīkošanu.

26. augusts - 22. septembris

 • Iespējams reģistrēties par Centrālās vēlēšanu komisijas 14. Saeimas vēlēšanu brīvprātīgo novērotāju.

27. augusts

 • No 27. augusta līdz  9. septembrim vēlētāji balsošanai pa pastu no ārvalstīm varēja pieteikties, izmantojot arī portālā www.latvija.lv vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā pieejamo e-pakalpojumu.( Saeimas vēlēšanu likums, 45. panta sestā daļa.)
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sagatavo sākotnējo elektronisko vēlētāju sarakstu Saeimas vēlēšanām. ( Vēlētāju reģistra likums, 12. panta pirmās daļas 2. punkts.)
 • Pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijām jāpaziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu. ( Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija, 11. punkts.)

1. septembris

 • Ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanu dienas pašvaldību vēlēšanu komisijas nosaka, kura vēlēšanu iecirkņa komisija nodrošinās balsošanu ieslodzījuma vietā.( Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcija "Saeimas vēlēšanu rīkošana ieslodzījuma vietās", 2. punkts.) 

1. septembris - 1.oktobris

2. septembris

 • Ne vēlāk kā četras nedēļas pirms vēlēšanām Centrālā vēlēšanu komisija nodod Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārsūtīšanai Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotai personai vēlēšanu materiālus balsošanas organizēšānai karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos.(Saeimas vēlēšanu likums, 45.3 panta otrā daļa.)

9. septembris

 • Pēdējā diena, kad vēlētāji varēja pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. (Saeimas vēlēšanu likums, 45. panta pirmā daļa.)
 • Pēdējā diena, kad balsošanai pa pastu reģistrēts vēlētājs varēja mainīt norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi vēlēšanu materiālu saņemšanai. Iesniegums bija jāiesniedz attiecīgajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kurā izveidots vēlēšanu iecirknis balsošanai pa pastu. (Saeimas vēlēšanu likums, 45. panta ceturtā daļa.)

11. septembris

 • Līdz 11. septembrim Centrālājai vēlēšanu komisijai izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāpublicē vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas, ziņas par kandidātiem. ( Saeimas vēlēšanu likums, 15. pants.)

16. septembris

 • Pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijām, jāizziņo vēlēšanu iecirkņu, kuros varēs nodot balsi glabāšanā, adreses un darba laiki. (Saeimas vēlēšanu likums, 16. panta otrā daļa.)
 • Pēdējā diena, kad vēlēšanu komisijām, kas organizē pasta balsošanu, jānosūta vēlētājiem interneta vietnes adrese, kur pieejami  pasta balsošanas materiāli. ( Saeimas vēlēšanu likums, 45. panta piektā daļa.) 
 • Pēdējā diena, kad biedrību, nodibinājumu, izglītības iestāžu un tādu juridisku personu pārstāvji, kuru pamatdarbības joma un mērķis ir politisko procesu vai vēlēšanu izpēte, kā arī starptautisku organizāciju un citu ārvalstu institūciju pārstāvji, kurus uzaicinājusi Ārlietu ministrija, var iesniegt pieteikumu Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarojuma saņemšanai vēlēšanu vai tautas nobalsošanas novērošanai

21. septembris

 • Ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanām pašvaldību vēlēšanu komisijas izliek paziņojumus par administratīvajā teritorijā esošo vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Paziņojumi izliekami pie attiecīgās domes ēkas vai informācijas sniegšanas vietās, pie ēkas, kurā atrodas pašvaldības vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav domes ēkā. Informāciju ievieto arī domes mājaslapā. (Centrālās vēlēšanu komisijas Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija Saeimas vēlēšanās, 3. punkts.) 

22. septembris

 • Pēdējā diena, līdz kurai bija iespējams reģistrēties par Centrālās vēlēšanu komisijas 14. Saeimas brīvprātīgo novērotāju.

24. septembris

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, pamatojoties uz Fizisko personu reģistra informāciju, aktualizē ziņas vēlētāju reģsitrā par personām, kuras ieguvušas vai zaudējušas tiesības vēlēt. ( Vēlētāju reģistra likums, 15. panta ceturtā daļa.)
 • Pilsonības un  migrācijas lietu pārvalde nodrošina, ka vēlētāju reģistrs ir pieejams vēlēšanu iecirkņu komisijām. (Vēlētāju reģistra likums, 19. panta pirmā daļa.)

26. septembris

 • Vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārvalstīs sāk darbu. Līdz vēlēšanām to darba laikā iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām. ( Saeimas vēlēšanu likums, 16. panta pirmā daļa, 24. pants, Centrālās vēlēšanu komisijas Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija.) 
 • Noteiktos vēlēšanu iecirkņos Latvijā no pulksten 17.00 līdz 20.00 iespējams nodot balsi glabāšanā. ( Saeimas vēlēšanu likums, 48.1 panta pirmā daļa.) 

29. septembris

 • Pēdējā diena, līdz  kurai vēlētāji ieslodzījuma vietā var pieteikties balsot 14. Saeimas vēlēšanās. Pieteikums jāiesniedz ieslodzījuma vietas administrācijai. ( Saeimas vēlēšanu likums, 45.1 panta otrā daļa.) 
 • Noteiktos vēlēšanu iecirkņos Latvijā no pulksten 9.00 līdz 12.00 iespējams nodot balsi glabāšanā.( Saeimas vēlēšanu likums, 48.1 panta pirmā daļa.)

30. septembris

 • Ieslodzījuma vietas administrācija nogādā vēlēšanu iecirkņa komisijai, kas nodrošinās balsošanu vēlētājiem ieslodzījuma vietā, sarakstu ar vēlētājiem, kuri pieteikušies balsot ieslodzījuma vietā. ( Saeimas vēlēšanu likums, 45.1 panta otrā daļa.)
 • Noteiktos vēlēšanu iecirkņos Latvijā no pulksten 10.00 līdz 16.00 iespējams nodot balsi glabāšanā. ( Saeimas vēlēšanu likums, 48.1 panta pirmā daļa.)

30.septembris - 1. oktobris

 • Aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, vidē un maksas priekšvēlēšanu aģitācijā internetā. ( Priekšvēlēšanu aģitācijas likums, 32. panta pirmā daļa.) 

1. oktobris

 • 14. Saeimas vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi balsotājiem Latvijā un ārvalstīs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika. ( Saeimas vēlēšanu likums, 17. pants.)
 • Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē publicēta informācija par vēlētāju līdzdalību uz pulksten 8.00, 12.00, 16.00 un 20.00.

2. oktobris

 • Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē publicēti provizoriskie 14. Saeimas vēlēšanu rezultāti.

3. oktobris

 • Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas vēlēšanu iecirkņa komisijas balsu skaitīšanas protokols un vēlēšanu materiāli nogādājami pašvaldības vēlēšanu komisijā.( Centrālās vēlēšanu komisijas Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisijas darbības instrukcija, 121. punkts.) 

3. - 5. oktobris (atkarībā no lēmuma pieņemšanas dienas

 • Kandidātu sarakstu iesniedzēji, pieteiktie kandidāti triju darbdienu laikā pēc tam, kad vēlēšanu iecirkņa komisija pieņēmusi lēmumu par balsu skaitīšanas protokola apstiprināšanu, var apstrīdēt to Centrālajā vēlēšanu komisijā. Centrālā vēlēšanu komisija izskata iesniegumu un lēmumu pieņem triju darbdienu laikā. ( Saeimas vēlēšanu likums, 35.1 panta pirmā daļa.) 

Līdz 6. oktobrim

 • Pašvaldību vēlēšanu komisijas vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokolus nogādā Centrālajā vēlēšanu komisijā ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc to saņemšanas. ( Centrālās vēlēšanu komisijas Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisijas darbības instrukcija, 123. punkts.) 

Oktobris

 • Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par apstrīdēto iecirkņa komisijas balsu skaitīšanas protokolu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Tiesa lietu izskata un nolēmumu pieņem septiņu dienu  laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Tiesas nolēmums nav pārsūdzams. ( Saeimas vēlēšanu likums, 35.1 panta otrā daļa, 54. panta pirmā daļa, trešās daļas 1. punkts un sestā daļa.) 

Līdz 21.oktobrim 

 • Plānots apstiprināt galīgos 14. Saeimas vēlēšanu rezultātus. (Likums “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”, 5.pants, 6.panta 7.3 punktu, Saeimas vēlēšanu likums, 38. un 39. pants.) 

1. novembris

Saeimas sēdes diena, kurā nodod Saeimas deputāta svinīgo solījumu.

 • Ja par Saeimas deputātu ir ievēlēts Eiropas Parlamenta deputāts, viņš zaudē Eiropas Parlamenta deputāta statusu ar Saeimas deputāta svinīgā solījuma nodošanas brīdi. Par Eiropas Parlamenta deputāta statusa zaudēšanu Centrālā vēlēšanu komisija triju darbdienu laikā paziņo Eiropas Parlamentam. ( Saeimas vēlēšanu likums, 6. panta otrā daļa.)

11. novembris

2023. gads