2021. gada 11. septembra Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanās vēlētājiem būs iespēja balsot pa pastu no ārvalstīm, iepriekš piesakoties laikā no 2. augusta līdz 12. augustam.

Kas var pieteikties balsot pa pastu?

Tiesības pieteikties pasta balsošanai 11. septembra vēlēšanās būs Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs un kuriem Rēzeknes novadā vai Varakļānu novadā:

  1. bija reģistrēta dzīvesvieta vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (2021. gada 13. jūnijā)

vai

  1. pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.*

*Svarīgi!

Lai izmantotu iespēju pieteikties balsošanai pa pastu vēlēšanu apgabalā, kurā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, vispirms pašam vēlētājam ir jāreģistrējas balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā!

Reģistrēties vēlēšanām vēlēšanu apgabalā, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, var elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai, iesniedzot iesniegumu, jebkurā Varakļānu novada vai Rēzeknes novada dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Plašāka informācija sadaļā "Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa".

Kā var pieteikties balsošanai pa pastu?

Pasta balsošanai pieteikties var no 2. augusta līdz 12. augustam, aizpildot vai iesniedzot pieteikumu:

! Sūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personiski, uz iesnieguma jābūt vēlētāja parakstam.

!! Sūtot iesniegumu pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Kas jānorāda pieteikumā?

Pieteikumā balsošanai pa pastu jānorāda:

  • vārds, uzvārds, personas kods;
  • elektroniskā pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīta informācija ar tīmekļvietnes adresi, kurā būs pieejami vēlēšanu materiāli.

Pieteikumā, kas iesniegts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi nav nepieciešams norādīt. Šajā gadījumā saite ar vēlēšanu materiāliem tiks nosūtīta uz vēlētāja oficiālo elektronisko adresi.

Kur varēs saņemt balsošanas materiālus?

Pēc tam, kad būs beigusies kandidātu sarakstu pieņemšana, sagatavoti vēlēšanu zīmju maketi, Centrālā vēlēšanu komisija vēlētājam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi nosūtīs informāciju ar tīmekļvietnes adresi, kurā būs pieejami balsošanas materiāli.

Tīmekļvietnes adrese, kur pieejami vēlēšanu materiāli Centrālajai vēlēšanu komisijai vēlētājam jānosūta ne vēlāk kā līdz 22. augustam.

Kādus balsošanas materiālus es saņemšu? Kas ar tiem jādara?

Balsošanas materiālos būs visu vēlētāja vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu zīmju maketi, kā arī informācija par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu.

Lai nobalsotu, būs nepieciešams:

  • divas pasta aploksnes – viena lielāka, otra mazāka;
  • pastmarkas – balsojuma nosūtīšanai savas pašvaldības vēlēšanu komisijai;
  • printeris – vēlēšanu zīmes izdrukāšanai;
  • divas A4 lapas – vēlēšanu zīmes izdrukāšanai un balsošanas apliecinājuma sagatavošanai;

Saņemot e-pastu no Centrālās vēlēšanu komisijas, vēlētājam no visām vēlēšanu zīmēm jāizdrukā viena vēlēšanu zīme – tā, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi var atstāt tukšu vai arī izdarīt tajā atzīmes – ar „+” atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

Pēc tam izvēlētā vēlēšanu zīme jāieliek pirmajā -  mazākajā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē.

Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosūtīts kopā ar vēlēšanu materiāliem.

Uz šīs (pasta aploksnes) jānorāda savas pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese (pielikums - zemāk), kā arī  savs vārds, uzvārds un kārtas numurs vēlētāju sarakstā, kas būs norādīts informācijā par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu. Uz aploksnes jāatzīmē, ka tajā ir vēlēšanu aploksne.

Kur man jāsūta aploksne ar balsojumu?

Pasta aploksne, kurā ir balsojuma aploksne, ir jānosūta tās pašvaldības vēlēšanu komisijai, kuras vēlēšanu apgabalā esat reģistrēts 11. septembra vēlēšanām. Šo informāciju arī atradīsiet Centrālās vēlēšanu komisijas nosūtītajā e-pastā.

Kad saņemšu saiti ar balsošanas materiāliem?

Visus pasta pieteikumus apkopos Centrālā vēlēšanu komisija, kura ne vēlāk kā 20 dienas (līdz 22. augustam) pirms vēlēšanu dienas uz vēlētāja pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai elektronisko adresi nosūtīs tīmekļvietnes adresi (saiti), kurā būs pieejami visu vēlētāja vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu zīmju maketi, kā arī informācija par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu.

Kāda ir pieteikumu izskatīšanas kārtība?

Saņemot pieteikumu balsošanai pa pastu, Centrālā vēlēšanu komisija pārbauda, vai vēlētāju reģistrā ir iekļautas ziņas, kas apliecina, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgās domes vēlēšanās.

Ja personai ir balsstiesības, Centrālā vēlēšanu komisija iekļauj vēlētāju reģistrā ziņas par vēlētāja elektroniskā pasta adresi vai elektronisko adresi, uz kuru nosūtāma tīmekļvietnes adrese, kurā ir pieejami balsošanas materiāli.  

Pēc tam, kad būs beigusies kandidātu sarakstu pieņemšana, sagatavoti vēlēšanu zīmju maketi, bet ne vēlāk kā līdz 22. augustam, vēlētājam tiks nosūtīta saite, kur pieejami balsošanas materiāli. Ja pieteikums ir saņemts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, tīmekļvietnes adresi nosūtīs uz vēlētāja oficiālo elektronisko adresi.

Ja vēlētāju reģistrā iekļautas ziņas, ka personai nav tiesību piedalīties attiecīgās domes vēlēšanās vai vēlētājs nokavējis noteikto pieteikšanās termiņu, Centrālā vēlēšanu komisija vēlētājam nosūtīs pasta balsošanas atteikumu.                                                                           

Kur var uzzināt Latvijas Republikas pārstāvniecību adreses un kontaktus?

Pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm varēs 36 Latvijas Republikas pārstāvniecībās. Šo informāciju var noskaidrot arī pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni +371 67049999. Pārstāvniecību adreses un kontaktinformācija  pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapā. Lai atrastu informāciju par atrašanās vietu un kontaktus saziņai, virs kartes esošajā laukā jāizvēlas interesējošā valsts.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai pieteiktu balsošanu pa pastu klātienē?

Iesniedzot pieteikumu klātienē, personai jāuzrāda pase vai eiD kartei.

Ja es pārdomāju un vēlēšanu laikā būšu Latvijā, vai varu doties balsot uz iecirkni?

Jā, ja vēlēšanu dienā vai kādā no iepriekšējās balsošanas dienām būsiet Latvijā, jums ir tiesības balsot klātienē vēlēšanu iecirknī. Šajā gadījumā iecirkņa vēlētāju sarakstā tiešsaistē tiks atzīmēts, ka vēlētājs nobalsojis iecirknī, un, skaitot pasta balsis, vēlētāja pasta balsojums, netiks līdzskatīts.

Vai savu balsošanas pa pastu vēstuli varu izsūtīt, esot Latvijas teritorijā?

Nē, sūtījums ar pasta balsojumu ir jāizsūta no ārvalstīm. Pasta sūtījumi, kas pienāks ar Latvijas pasta zīmogu vai par kuriem būs informācija, ka tie nodoti pastā Latvijā, netiks atvērti un netiks līdzskaitīti.

Kāpēc tika ieviesta balsošana pa pastu no ārvalstīm?

Likuma grozījumi tika izstrādāti, jo iepriekš vēlētāji, kuriem ir tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, vēlēšanās piedalīties nevarēja, ja vēlēšanu laikā nebija iespēju ierasties Latvijā un nobalsot klātienē vēlēšanu iecirknī.