Vēlēšanu, tautas nobalsošanu un parakstu vākšanu sagatavošanu un norisi Latvijā nodrošināt palīdz valstspilsētu un novadu pašvaldību vēlēšanu komisijas. Pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir 43 pašvaldību vēlēšanu komisijas, tai skaitā 7 valstspilsētu un 36 novadu vēlēšanu komisijas.

Pašvaldību vēlēšanu komisijas ir vēlētas un pastāvīgas pašvaldību institūcijas. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.

Pašvaldības vēlēšanu komisijā ir no 7 līdz 15 locekļiem. To, cik pārstāvju būs vēlēšanu komisijā, izlemj pašvaldība.Pirmajā sēdē vēlēšanu komisija no sava vidus ievēlē komisijas sekretāru.

Vēlēšanu un tautas nobalsošanu nodrošināšanai tiek izveidotas arī vēlēšanu iecirkņu komisijas, kas sastāv no 7 locekļiem. Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļus ievēl attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija. Pašvaldības vēlēšanu komisija ieceļ arī vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru. Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido īsi pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas, un pēc vēlēšanām vai tautas nobalsošanas to darība izbeidzas.

Saeimas vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanās un tautas nobalsošanās vēlēšanu komisijas tiek finansētas no valsts budžeta, savukārt pašvaldību vēlēšanās to darbību finansē attiecīgā pašvaldība.

Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums. Vēlēšanu komisiju pienākumi noteikti arī Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Pašvaldību domes vēlēšanu likumā, likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu". Vēlēšanu komisijām ir saistošas Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumi un rīkojumi.

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam pašvaldību vēlēšanu komisijā ir reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, attiecīgās domes deputātiem, kā arī ne mazāk kā 10 vēlētājiem jeb vēlētāju grupai.

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam vēlēšanu iecirkņa komisijā ir reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, ne mazāk kā 10 vēlētājiem, kā arī attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Par vēlēšanu komisijas locekli drīkst pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai attiecīgās pašvaldības deputāti. Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt deputātu kandidāti. Tāpat vienu un to pašu pārstāvi nevar pieteikt darbam vienlaicīgi vairākās vēlēšanu komisijās.