Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Saskaņā ar Satversmes 14.pantu šo tiesību vēlētāji nedrīkst izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām, Valsts prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu.

Lai uzsāktu parakstu vākšanu, ir jāizveido iniciatīvas grupa, kas jāreģistrē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Iniciatīvas grupu drīkst veidot politiskā partija vai politisko partiju apvienība, kā arī ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība.

Ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā var iesniegt 12 mēnešu laikā no dienas, kad iniciatīvas grupa reģistrēta. Katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā  jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.

Ja tiek nodrošināta parakstītāju identifikācija un fizisko personu datu aizsardzība, parakstus var vākt arī elektroniski, izmantojot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv) vai citu tiešsaistes sistēmu, kuru iniciatīvas grupa ir izvēlējusies šim nolūkam.

Ja ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu paraksta ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju un ja parakstu iesniegšanas dienā nav iestājies termiņš, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu, Centrālā vēlēšanu komisija izsludina tautas nobalsošanu un nosaka tautas nobalsošanas dienu. Tautas nobalsošana sarīkojama ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus no dienas, kad Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums rīkot tautas nobalsošanu ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".