Tips
Lēmumi
Gads
2010
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS
Nr.55

Rīgā, 2010. gada 22. septembrī

Par Rojas novada domes un Mērsraga novada domes
vēlēšanu izsludināšanu

Saskaņā ar Pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.pantu un likuma „Par Rojas novada sadalīšanu un jaunizveidoto novadu darbības uzsākšanu” 2.pantu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  • izsludināt 2010.gada 18.decembrī Rojas novada domes un Mērsraga novada domes vēlēšanas Rojas novada teritoriālajās vienībās – Rojas pagastā un Mērsraga pagastā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                               

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                      

Valdis Veinbergs