Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu 2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 9 republikas pilsētās un 109 novados. Katras republikas pilsētas un novada pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu.

Vēlēšanu apgabals

Balsstiesīgo iedzīvotāju
(vēlētāju) skaits*


Republikas pilsētas
 
Rīga 414702
Daugavpils 64158
Jelgava 40994
Jēkabpils 18076
Jūrmala 34621
Liepāja 47857
Rēzekne 26606
Valmiera 20591
Ventspils 25705

Novadi
Aglonas novads 3485
Aizkraukles novads 7075
Aizputes novads 8101
Aknīstes novads 2471
Alojas novads 4737
Alsungas novads 1356
Alūksnes novads 14897
Amatas novads 4811
Apes novads 3398
Auces novads 6165
Ādažu novads 6235
Babītes novads 6037
Baldones novads 3953
Baltinavas novads 1116
Balvu novads 12491
Bauskas novads 20223
Beverīnas novads 2736
Brocēnu novads 5210
Burtnieku novads 6510
Carnikavas novads 4292
Cēsu novads 15203
Cesvaines novads 2489
Ciblas novads 2629
Dagdas novads 7044
Daugavpils novads 19494
Dobeles novads 16689
Dundagas novads 3841
Durbes novads 2723
Engures novads 6302
Ērgļu novads 2871
Garkalnes novads 4430
Grobiņas novads 7565
Gulbenes novads 19614
Iecavas novads 6524
Ikšķiles novads 6235
Ilūkstes novads 6734
Inčukalna novads 5253
Jaunjelgavas novads 4862
Jaunpiebalgas novads 2151
Jaunpils novads 2143
Jēkabpils novads 4647
Jelgavas novads 18179
Kandavas novads 7671
Kārsavas novads 5593
Kokneses novads 4641
Krāslavas novads 13639
Krimuldas novads 4542
Krustpils novads 5074
Kuldīgas novads 21206
Ķeguma novads 4759
Ķekavas novads 14645
Lielvārdes novads 8498
Līgatnes novads 3176
Limbažu novads 15395
Līvānu novads 10786
Lubānas novads 2324
Ludzas novads 12118
Madonas novads 21762
Mālpils novads 3021
Mārupes novads 8919
Mazsalacas novads 3158
Naukšēnu novads 1801
Neretas novads 3227
Nīcas novads 3135
Ogres novads 28032
Olaines novads 10957
Ozolnieku novads 6880
Pārgaujas novads 3532
Pāvilostas novads 2561
Pļaviņu novads 4667
Preiļu novads 9418
Priekules novads 4745
Priekuļu novads 6890
Raunas novads 3167
Rēzeknes novads 24785
Riebiņu novads 4980
Rojas novads 5098
Ropažu novads 4628
Rucavas novads 1589
Rugāju novads 2126
Rūjienas novads 5027
Rundāles novads 2908
Salacgrīvas novads 7535
Salas novads 3163
Salaspils novads 12544
Saldus novads 21570
Saulkrastu novads 4703
Sējas novads 1866
Siguldas novads 13263
Skrīveru novads 3262
Skrundas novads 4585
Smiltenes novads 11340
Stopiņu novads 5891
Strenču novads 2763
Talsu novads 27220
Tērvetes novads 2929
Tukuma novads 24365
Vaiņodes novads 2134
Valkas novads 7821
Valmieras novads 5335
Varakļānu novads 3109
Vārkavas novads 1949
Vecpiebalgas novads 3760
Vecumnieku novads 7231
Ventspils novads 10476
Viesītes novads 3503
Viļakas novads 5058
Viļānu novads 5696
Zilupes novads 2708
Kopā 1503090

*LR pilsoņi un ES pilsoņi. Ziņas par vēlētāju skaitu pašvaldību vēlēšanu izsludināšanas dienā, 2009.gada 14.janvārī.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departaments.