Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas 2020. gads

13. februāris

24. februāris

25. februāris  

20. marts

16. aprīlis

22. maijs

18. jūnijs

7. jūlijs

10. jūlijs

 • Centrālā vēlēšanu komisija iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par Rīgas pilsētā izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde elektroniski apkopo un izsniedz Rīgas domei Iedzīvotāju reģistra datus par Rīgas administratīvajā teritorijā esošo dzīvesvietu adresēs (ēkās) reģistrēto vēlētāju skaitu un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto vēlēšanu iecirkni.

14. jūlijs

15. jūlijs

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde iekļauj Vēlētāju reģistrā ziņas par Latvijas pilsoņiem un Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un kuri vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

  Vēlētāju reģistrā Rīgas domes vēlēšanām tiek iekļauti balsstiesīgie Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā līdz 2020. gada 31. maijam.

20. jūlijs

23. jūlijs

 • Rīgas dome pārbauda un papildina, vai maina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtās ziņas ar tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (ēkai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru un Pārvaldes noteiktajā elektroniskā formā divu nedēļu laikā no minēto ziņu saņemas dienas iesniedz tās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

25. jūlijs

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu.

30. jūlijs

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nosūta vēlētājam pa pastu uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Rīgā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.
 • Sāk darboties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojums "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana", kas nodrošina iespēju vēlētājam internetā bez maksas saņemt informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.
 • No 30 jūlija līdz 15. augustam vēlētāji var mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu iecirkni. Mainīt iecirkni var Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa”, vai jebkurā Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, nosūtot iesniegumu pa pastu, e-pastu vai latvija.lv. Iesniegums jāsaņem līdz 15. augustam.
 • No 30 jūlija līdz 15. augustam vēlētājiem, kuriem Rīgas pašvaldībā pieder nekustamais īpašums, ir iespēja reģistrēties balsošanai Rīgas domes vēlēšanās. Reģistrēties balsošanai var Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa”, vai jebkurā Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, nosūtot iesniegumu pa pastu, e-pastu vai latvija.lv  Iesniegums jāsaņem līdz 15. augustam.
 • Sākas aizliegums priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai televīzijā. Priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošana televīzijā aizliegta 30 dienas pirms vēlēšanu dienas

15. augusts

 • Pēdējā diena, kad Rīgas domes vēlēšanās vēlētāji var mainīt sākotnēji piešķirto iecirkni, vai reģistrēties  balsot Rīgā, ja vēlētājam šajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

24. augusts

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saskaņā ar Vēlētāju reģistrā esošo informāciju sagatavo vēlēšanu iecirkņu vēlētāju sarakstus un nogādā tos Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai.
 • Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā  līdz vēlēšanu dienai - 29.augustam.  Iesniegumu balšošanai atrašanās vietā jānogādā Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai. Iesniegumu var iesniegt, nosūtot pa pastu vai elektroniski, kā arī iesniedzot to valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Ja vēlētājam ir elektronisks paraksts, tad iesniegumu var sūtīt Rīgas pašvaldībai arī e-pastā vk@riga.lv. Ja vēlētājs pats nespēj pieteikt balsošanu viņa atrašanās vietā, iesniegumu noteiktajā kārtībā var parakstīt un iesniegt vēlētāja ģimenes loceklis vai cita persona, kurai vēlētājs uzticas.

26. augusts

 • Pirmā iepriekšējās balsošanas diena, kurā iecirkņi atvērti no plkst. 16.00 līdz 21.00

27. augusts

 • Otrā iepriekšējās balsošanas diena, kurā iecirkņi atvērti no plkst. 9.00 līdz 16.00

28. augusts

 • Pēdējā iepriekšējās balsošanas diena, kurā iecirkņi atvērti no plkst. 12.00  līdz 20.00
 • Aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā un vidē.

29. augusts

 • Rīgas domes vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00.
 • Aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā un vidē.

30. augusts

 • Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija paziņo provizoriskos vēlēšanu rezultātus.

līdz 5. septembrim Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai jāapstiprina Rīgas domes vēlēšanu rezultāti un jāpublicē izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kandidātu sarakstu iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības gan vēlēšanu iecirkņa komisijas, gan Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas dienas apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā. Centrālā vēlēšanu komisija lēmumu pieņem triju dienu laikā.

No desmitās līdz divdesmitajai dienai pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas

 • Jānotiek pirmai jaunievēlētās Rīgas domes sēdei. Jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi uzaicina Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.