Republikas pilsētas un attiecīgie vēlēšanu iecirkņi

Rajoni un attiecīgie novadi, pilsētas un vēlēšanu iecirkņi

Rajons Apgabali (iedzīvotāju skaits / mandāti) Novada teritoriālās vienības - novada pilsētas un novada pagasti Iecirkņu skaits Iecirkņu numuri
 

 

 

 

 

 

Rīga (715606 / 60) 158 1 - 158
Daugavpils (104809 / 15) 30 159 - 188
Jelgava (65597 / 15) 15 189 - 203
Jūrmala (56054 / 15) 17 204 - 220
Liepāja (85121 / 15) 21 221 - 240, 959
Rēzekne (35568 / 13) 13 241 - 253
Ventspils (43087 / 13) 13 254 - 266
Aizkraukles  Aizkraukles novads (10080 / 15) Aizkraukles pagasts 4 270
Aizkraukles pilsēta 267, 268, 269
Jaunjelgavas novads (6543 / 15) Daudzeses pagasts 6 275
Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju 271
Seces pagasts 283
Sērenes pagasts 284
Staburaga pagasts 286
Sunākstes pagasts 287
Kokneses novads (6091 / 15) Bebru pagasts 3 274
Iršu pagasts 276
Kokneses pagasts 278
Neretas novads   (4425 / 13) Mazzalves pagasts 5 280
Neretas pagasts 281
Pilskalnes pagasts 282
Zalves pagasts 291, 292
Pļaviņu novads  (6091  / 15) Aiviekstes pagasts 4 273
Klintaines pagasts 277
Pļaviņu pilsēta 272
Vietalvas pagasts 290
Skrīveru novads (4117 / 13)   1 285
Alūksnes  Alūksnes novads (19558 / 15) Alsviķu pagasts 21 298, 299
Alūksnes pilsēta 293, 294, 295, 296
Annas pagasts 300
Ilzenes pagasts 302
Jaunalūksnes pagasts 303, 304
Jaunannas pagasts 305
Jaunlaicenes pagasts 306
Kalncempju pagasts 307
Liepnas pagasts 308
Malienas pagasts 309
Mālupes pagasts 310
Mārkalnes pagasts 311
Pededzes pagasts 312
Veclaicenes pagasts 314
Zeltiņu pagasts 316
Ziemera pagasts 317
Apes novads      (4379 / 13) Apes pilsēta ar lauku teritoriju 4 297
Gaujienas pagasts 301
Trapenes pagasts 313
Virešu pagasts 315
Balvu Baltinavas novads (1387 / 13)   1 322
Balvu novads   (15834 / 15) Balvu pagasts 13 323
Balvu pilsēta 318, 319, 320
Bērzkalnes pagasts 324
Bērzpils pagasts 325
Briežuciema pagasts 326
Krišjāņu pagasts 327
Kubuļu pagasts 328
Lazdulejas pagasts 331
Tilžas pagasts 336
Vectilžas pagasts 337
Vīksnas pagasts 339
Rugāju novads   (2679 / 13) Lazdukalna pagasts 2 330
Rugāju pagasts 333
Viļakas novads   (6545 / 15) Kupravas pagasts 7 329
Medņevas pagasts 332
Susāju pagasts 334
Šķilbēnu pagasts 335
Vecumu pagasts 338
Viļakas pilsēta 321
Žīguru pagasts 340
Bauskas Bauskas novads (28421 / 17) Bauskas pilsēta 11 341, 342, 343
Brunavas pagasts 345
Ceraukstes pagasts 346
Codes pagasts 347
Dāviņu pagasts 348
Gailīšu pagasts 349
Īslīces pagasts 351
Mežotnes pagasts 352
Vecsaules pagasts 358
Iecavas novads  (9845 / 15)   1 350
Rundāles novads (4384 / 13) Rundāles pagasts 4 353, 354
Svitenes pagasts 357
Viesturu pagasts 361
Vecumnieku novads (9910 / 15) Bārbeles pagasts 8 344
Kurmenes pagasts 279
Skaistkalnes pagasts 355
Stelpes pagasts 356
Valles pagasts 288, 289
Vecumnieku pagasts 359, 360
Cēsu Amatas novads  (6369 / 15) Amatas pagasts 6 367, 369
Drabešu pagasts 368
Nītaures pagasts 378
Skujenes pagasts 383
Zaubes pagasts 390
Cēsu novads    (19977 / 15) Cēsu pilsēta 5 362, 363, 364, 365
Vaives pagasts 387
Jaunpiebalgas novads (2721 / 13) Jaunpiebalgas pagasts 2 373
Zosēnu pagasts 391
Līgatnes novads (4063 / 13) Līgatnes pagasts 2 376
Līgatnes pilsēta 366
Pārgaujas novads (4502 / 13) Raiskuma pagasts 3 381
Stalbes pagasts 384
Straupes pagasts 385
Priekuļu novads (9550 / 15) Liepas pagasts 5 375
Mārsnēnu pagasts 377
Priekuļu pagasts 379, 380
Veselavas pagasts 389
Raunas novads   (4112 / 13) Drustu pagasts 2 370
Raunas pagasts 382
Vecpiebalgas novads (4776 / 13) Dzērbenes pagasts 5 371
Inešu pagasts 372
Kaives pagasts 374
Taurenes pagasts 386
Vecpiebalgas pagasts 388
Daugavpils  Daugavpils novads (28733 / 17) Ambeļu pagasts 23 397
Biķernieku pagasts 398
Demenes pagasts 399, 400
Dubnas pagasts 401
Kalkūnes pagasts 404
Kalupes pagasts 405
Laucesas pagasts 406
Līksnas pagasts 407
Maļinovas pagasts 408
Medumu pagasts 409
Naujenes pagasts 410, 411, 412, 413
Nīcgales pagasts 414
Salienas pagasts 415
Skrudalienas pagasts 416
Sventes pagasts 417
Tabores pagasts 418
Vaboles pagasts 419
Vecsalienas pagasts 420
Višķu pagasts 421
Ilūkstes novads   (9231 / 15) Bebrenes pagasts 7 393
Dvietes pagasts 402
Eglaines pagasts 403
Ilūkstes pilsēta 392
Pilskalnes pagasts 394
Subates pilsēta ar lauku teritoriju 396
Šēderes pagasts 395
Dobeles Auces novads    (8772 / 15) Auces pilsēta ar lauku teritoriju 6 425
Bēnes pagasts 429
Īles pagasts 433
Lielauces pagasts 436
Ukru pagasts 442
Vītiņu pagasts 443
Dobeles novads (24521 / 17) Annenieku pagasts 14 426
Auru pagasts 427, 428
Bērzes pagasts 430
Bikstu pagasts 431
Dobeles pagasts 432
Dobeles pilsēta 422, 423, 424
Jaunbērzes pagasts 434
Krimūnu pagasts 435
Naudītes pagasts 437
Penkules pagasts 438
Zebrenes pagasts 444
Tērvetes novads (4173 / 13) Augstkalnes pagasts 3 440
Bukaišu pagasts 441
Tērvetes pagasts 439
Gulbenes  Gulbenes novads (25546 / 17) Beļavas pagasts 17 446, 447
Daukstu pagasts 448
Druvienas pagasts 450
Galgauskas pagasts 451
Gulbenes pilsēta 445
Jaungulbenes pagasts 452
Lejasciema pagasts 453
Litenes pagasts 455
Lizuma pagasts 456
Līgo pagasts 457
Rankas pagasts 458
Stāmerienas pagasts 459, 460
Stradu pagasts 461, 462
Tirzas pagasts 463
Jēkabpils Jēkabpils (26573 / 13) 9 484 - 492
Aknīstes novads (3303 / 13) Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju 3 493
Asares pagasts 495
Gārsenes pagasts 501
Jēkabpils novads (5866 / 15) Ābeļu pagasts 9 497
Dignājas pagasts 498
Dunavas pagasts 499
Kalna pagasts 502
Leimaņu pagasts 505
Rubenes pagasts 508, 509, 510
Zasas pagasts 517
Krustpils novads (6827 / 15) Atašienes pagasts 6 496
Krustpils pagasts 503
Kūku pagasts 504
Mežāres pagasts 506
Variešu pagasts 515
Vīpes pagasts 516
Salas novads       (4415 / 13) Sēlpils pagasts 3 514
Salas pagasts 511, 512
Viesītes novads  (4705 / 13) Elkšņu pagasts 4 500
Rites pagasts 507
Saukas pagasts 513
Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju 494
Jelgavas Jelgavas novads (27276 / 17) Elejas pagasts 16 465
Glūdas pagasts 466, 467
Jaunsvirlaukas pagasts 468, 469
Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju 464
Lielplatones pagasts 470
Līvbērzes pagasts 471
Platones pagasts 474
Sesavas pagasts 475
Svētes pagasts 478
Valgundes pagasts 479, 480
Vilces pagasts 481
Vircavas pagasts 482
Zaļenieku pagasts 483
Ozolnieku novads (10237 / 15) Ozolnieku pagasts 4 472
Cenu pagasts 473, 958
Sidrabenes pagasts 477
Krāslavas Dagdas novads   (9559 / 15) Andrupenes pagasts 11 523
Andzeļu pagasts 524
Asūnes pagasts 525
Bērziņu pagasts 527
Dagdas pilsēta 522
Dagdas pagasts 528
Ezernieku pagasts 529
Konstantinovas pagasts 537
Ķepovas pagasts 538
Svariņu pagasts 542
Šķaunes pagasts 543
Krāslavas novads (20217 / 17) Aulejas pagasts 14 526
Indras pagasts 531
Izvaltas pagasts 532
Kalniešu pagasts 533
Kaplavas pagasts 534
Kombuļu pagasts 536
Krāslavas pagasts 521
Krāslavas pilsēta 518, 519, 520
Piedrujas pagasts 539
Robežnieku pagasts 540
Skaistas pagasts 541
Ūdrīšu pagasts 545
Kuldīgas Alsungas novads (4561 / 13)   1 551
Kuldīgas novads (27430 / 17) Ēdoles pagasts 20 552
Gudenieku pagasts 553
Īvandes pagasts 554
Kabiles pagasts 555
Kuldīgas pilsēta 546, 547, 548, 549
Kurmāles pagasts 556, 557
Laidu pagasts 558, 559
Padures pagasts 561
Pelču pagasts 562
Rendas pagasts 564
Rumbas pagasts 567
Snēpeles pagasts 568
Turlavas pagasts 569, 570
Vārmes pagasts 571
Skrundas novads (6057 / 15) Nīkrāces pagasts 5 560
Raņķu pagasts 563
Rudbāržu pagasts 565, 566
Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju 550
Liepājas Aizputes novads (10517 / 15) Aizputes pagasts 7 579
Aizputes pilsēta 572, 573
Cīravas pagasts 582
Kalvenes pagasts 590
Kazdangas pagasts 591
Lažas pagasts 592
Durbes novads   (3484 / 13) Dunalkas pagasts 4 583
Durbes pilsēta ar lauku teritoriju 574
Tadaiķu pagasts 575
Vecpils pagasts 600
Grobiņas novads (10154 / 15) Bārtas pagasts 5 580
Gaviezes pagasts 586
Grobiņas pagasts 588
Grobiņas pilsēta 576
Medzes pagasts 593
Nīcas novads     (3886 13) Nīcas pagasts 2 594
Otaņķu pagasts 595
Pāvilostas novads (3256 / 13) Vērgales pagasts 3 601
Pāvilostas pilsēta 577
Sakas pagasts 598
Priekules novads (6687 / 15) Bunkas pagasts 6 581
Virgas pagasts 602
Gramzdas pagasts 587
Kalētu pagasts 589
Priekules pilsēta 578
Priekules pagasts 596
Rucavas novads (2013 / 13) Dunikas pagasts 2 584
Rucavas pagasts 597
Vaiņodes novads (2976 / 13) Embūtes pagasts 2 585
Vaiņodes pagasts 599
Limbažu Alojas novads    (6152 / 15) Alojas pilsēta ar lauku teritoriju 5 606
Braslavas pagasts 610
Brīvzemnieku pagasts 611, 612
Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju 609
Limbažu novads (19728 / 15) Katvaru pagasts 10 613
Limbažu pagasts 616, 617
Limbažu pilsēta 603, 604
Pāles pagasts 618
Skultes pagasts 619
Umurgas pagasts 620
Vidrižu pagasts 621
Viļķenes pagasts 623
Salacgrīvas novads (9581 / 15) Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju 4 605
Liepupes pagasts 615
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju 607, 608
Ludzas Ciblas novads    (3410 / 13) Blontu pagasts 5 631
Ciblas pagasts 633, 634
Līdumnieku pagasts 634
Pušmucovas pagasts 649
Zvirgzdenes pagasts 652
Kārsavas novads (7128 / 15) Goliševas pagasts 6 636
Kārsavas pilsēta 628
Malnavas pagasts 641
Mērdzenes pagasts 643
Mežvidu pagasts 642
Salnavas pagasts 651
Ludzas novads (15986 / 15) Briģu pagasts 13 632
Cirmas pagasts 635
Isnaudas pagasts 637, 638
Istras pagasts 639
Ludzas pilsēta 625, 626, 627
Nirzas pagasts 644
Ņukšu pagasts 645
Pildas pagasts 647
Pureņu pagasts 648
Rundēnu pagasts 650
Zilupes novads   (3799 / 13) Lauderu pagasts 4 640
Pasienes pagasts 646
Zaļesjes pagasts 630
Zilupes pilsēta 629
Madonas Cesvaines novads (3172 / 13)   2 655, 953
Ērgļu novads      (3570 / 13) Ērgļu pagasts 3 662
Jumurdas pagasts 664
Sausnējas pagasts 675
Lubānas novads (2881 13) Indrānu pagasts 1  
Lubānas pilsēta 656
Madonas novads (28110 / 17) Aronas pagasts 17 658
Barkavas pagasts 659
Bērzaunes pagasts 660
Dzelzavas pagasts 661
Kalsnavas pagasts 665, 954
Lazdonas pagasts 666
Liezēres pagasts 667
Ļaudonas pagasts 668
Madonas pilsēta 653, 654
Mārcienas pagasts 669
Mētrienas pagasts 670
Ošupes pagasts 672
Praulienas pagasts 673
Sarkaņu pagasts 674
Vestienas pagasts 677
Varakļānu novads (3941 / 13) Murmastienes pagasts 3 671
Varakļānu pagasts 676
Varakļānu pilsēta 657
Ogres Ikšķiles novads  (8346 / 15)   2 687, 688
Ķeguma novads (6386 / 15) Ķeguma pilsēta ar lauku teritoriju 3 689
Rembates pagasts 690
Birzgales pagasts 694
Lielvārdes novads (11466 / 15) Jumpravas pagasts 5 695
Lēdmanes pagasts 699
Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju 691, 692, 693
Ogres novads    (39117 / 17) Krapes pagasts 17 696
Ķeipenes pagasts 697
Lauberes pagasts 698
Madlienas pagasts 700
Mazozolu pagasts 701
Meņģeles pagasts 702
Ogres pilsēta 678 - 683, 686
Ogresgala pagasts 684, 685
Suntažu pagasts 703
Taurupes pagasts 704
Preiļu Aglonas novads (4561 / 13) Aglonas pagasts 4 714
Grāveru pagasts 530
Kastuļinas pagasts 535
Šķeltovas pagasts 544
Līvānu novads (14292 / 15) Jersikas pagasts 8 716
Līvānu pilsēta 709, 710, 711
Rožupes pagasts 712
Rudzātu pagasts 719
Sutru pagasts 725
Turku pagasts 713
Preiļu novads   (11973 / 15) Aizkalnes pagasts 5 708
Pelēču pagasts 717
Preiļu pagasts Izslēgts
Preiļu pilsēta 705, 706
Saunas pagasts 721
Riebiņu novads  (6331 / 15) Galēnu pagasts 6 715
Riebiņu pagasts 718
Rušonas pagasts 720
Silajāņu pagasts 722
Sīļukalna pagasts 723
Stabulnieku pagasts 724
Vārkavas novads (2412 / 13) Rožkalnu pagasts 3 727
Upmalas pagasts 726
Vārkavas pagasts 728
Rēzeknes Rēzeknes novads (32130 / 17) Audriņu pagasts 27 730
Bērzgales pagasts 731
Čornajas pagasts 732
Dricānu pagasts 734
Feimaņu pagasts 735
Gaigalavas pagasts 736
Griškānu pagasts 737
Ilzeskalna pagasts 738
Kantinieku pagasts 739
Kaunatas pagasts 740
Lendžu pagasts 741
Lūznavas pagasts 742
Mākoņkalna pagasts 744
Maltas pagasts 743
Nagļu pagasts 745
Nautrēnu pagasts 746
Ozolaines pagasts 747
Ozolmuižas pagasts 748
Pušas pagasts 749
Rikavas pagasts 750
Sakstagala pagasts 751
Silmalas pagasts 752, 753, 754
Stoļerovas pagasts 756
Stružānu pagasts 757
Vērēmu pagasts 758
Viļānu novads    (7243 / 15) Dekšāres pagasts 5 733
Sokolku pagasts 755
Viļānu pagasts 759, 760
Viļānu pilsēta 729
Rīgas Ādažu novads    (9342 / 15)   1 777
Babītes novads    (8865 / 15) Salas pagasts 2 795
Babītes pagasts 778
Baldones novads (5502 / 15)   1 761
Carnikavas novads (6261 / 15)   1 779
Garkalnes novads (6722 / 15)   1 781
Inčukalna novads (8504 / 15) Inčukalna pagasts 2 782
Vangažu pilsēta 775
Krimuldas novads (5803 / 15) Krimuldas pagasts 3 783, 784
Lēdurgas pagasts 614
Ķekavas novads (20945 / 17) Baložu pilsēta 5 762
Daugmales pagasts 780
Ķekavas pagasts 785, 786, 787
Mālpils novads   (4103 / 13)   2 788, 789
Mārupes novads (13958 / 15)   3 790, 791, 956
Olaines novads (20085 / 17) Olaines pagasts 3 792
Olaines pilsēta 763, 764
Ropažu novads  (6832 / 15)   2 793, 794
Salaspils novads (22810 / 17)   3 765, 766, 767
Saulkrastu novads (6082 / 15)   2 768, 769
Sējas novads      (2464 / 13)   2 796, 797
Siguldas novads (17579 / 15) Allažu pagasts 6 776
Mores pagasts 774
Siguldas pagasts 773
Siguldas pilsēta 770, 771, 772
Stopiņu novads  (9577 / 15)   3 798, 799, 800
Saldus Brocēnu novads (7215 / 15) Brocēnu pilsēta ar lauku teritoriju 4 805
Blīdenes pagasts 806
Gaiķu pagasts 809
Remtes pagasts 807
Saldus novads (28915 / 17) Ezeres pagasts 21 808
Jaunauces pagasts 810
Jaunlutriņu pagasts 811
Kursīšu pagasts 812
Lutriņu pagasts 813
Nīgrandes pagasts 814, 815
Novadnieku pagasts 816
Pampāļu pagasts 817
Rubas pagasts 818
Saldus pagasts 819
Saldus pilsēta 801, 802, 803, 804
Šķēdes pagasts 820
Vadakstes pagasts 821
Zaņas pagasts 822
Zirņu pagasts 823, 824
Zvārdes pagasts 825
Talsu Dundagas novads (4878 / 13) Kolkas pagasts 5 840
Dundagas pagasts 833, 834, 835, 836
Rojas novads     (6271 / 15) Mērsraga pagasts 5 846
Rojas pagasts 847, 848, 849, 850
Talsu novads   (34871 17) Abavas pagasts 19  
Balgales pagasts 832
Ģibuļu pagasts 837, 838
Īves pagasts 839
Ķūļciema pagasts 841
Laidzes pagasts 842
Laucienes pagasts 843
Lībagu pagasts 844
Lubes pagasts 845
Sabiles pilsēta 829
Stendes pilsēta 830
Strazdes pagasts 851
Talsu pilsēta 826, 827, 828
Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju 831
Valdgales pagasts 852
Vandzenes pagasts 853
Virbu pagasts 854
Tukuma Engures novads (8058 / 15) Engures pagasts 4 868
Lapmežciema pagasts 872
Smārdes pagasts 877, 878
Jaunpils novads (2814 / 13) Jaunpils pagasts 2 870
Viesatu pagasts 881
Kandavas novads (10057 / 15) Cēres pagasts 7 863
Kandavas pagasts  
Kandavas pilsēta 861, 862
Matkules pagasts 864
Vānes pagasts 880
Zantes pagasts 882
Zemītes pagasts 865
Tukuma novads (33608 / 17) Degoles pagasts 16 866
Džūkstes pagasts 867
Irlavas pagasts 869
Jaunsātu pagasts 871
Lestenes pagasts 873
Pūres pagasts 874
Sēmes pagasts 875
Slampes pagasts 876
Tukuma pilsēta 855 - 860
Tumes pagasts 879
Zentenes pagasts 883
Valkas Smiltenes novads (14376 / 15) Bilskas pagasts 12 890, 891
Blomes pagasts 892
Brantu pagasts 893
Grundzāles pagasts 896
Launkalnes pagasts 899, 900
Palsmanes pagasts 901
Smiltenes pagasts 904
Smiltenes pilsēta 887, 888
Variņu pagasts 907
Strenču novads  (4277 / 13) Jērcēnu pagasts 5 897
Plāņu pagasts 902, 903
Sedas pilsēta ar lauku teritoriju 886
Strenču pilsēta 889
Valkas novads (10678 / 15) Ērģemes pagasts 7 894
Kārķu pagasts 898
Valkas pagasts 906
Valkas pilsēta 884, 885
Vijciema pagasts 908
Zvārtavas pagasts 909
Valmieras Valmiera (27440 / 13) 7 910 - 916
Beverīnas novads (3567 / 13) Brenguļu pagasts 3 920
Kauguru pagasts 925
Trikātas pagasts 905
Burtnieku novads (8657 / 15) Burtnieku pagasts 6 930
Ēveles pagasts 895
Matīšu pagasts 930
Rencēnu pagasts 933
Valmieras pagasts 937
Vecates pagasts 938
Mazsalacas novads (4042 / 13) Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju 4 917
Ramatas pagasts 932
Sēļu pagasts 934
Skaņkalnes pagasts 935
Naukšēnu novads (2316 / 13) Ķoņu pagasts 2 928
Naukšēnu pagasts 931
Rūjienas novads (6252 / 15) Ipiķu pagasts 5 923
Jeru pagasts 924
Lodes pagasts 929
Rūjienas pilsēta 918
Vilpulkas pagasts 939
Valmieras novads (7031 / 15) Bērzaines pagasts 6 919
Dikļu pagasts 922
Kocēnu pagasts 926, 927
Vaidavas pagasts 936
Zilākalna pagasts 940
Ventspils Ventspils novads (13786 / 15) Ances pagasts 12 942
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūrkalnes pagasts 943
Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju 941
Popes pagasts 944
Puzes pagasts 945
Tārgales pagasts 946
Ugāles pagasts 947
Usmas pagasts 948
Užavas pagasts 949
Vārves pagasts 950
Ziru pagasts 951
Zlēku pagasts 952
    Kopā 950 iecirkņi