25. janvāris

 • apstiprināts vēlēšanu iecirkņu saraksts
 • PMLP izsniedz pašvaldībām datus par vēlēšanu iecirkņos reģistrēto vēlētāju skaitu
 • sākas priekšlikumu iesniegšana, kur izveidot vēlēšanu iecirkņus ārzemēs

26. janvāris

 • sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods

7. februāris

 • Starptautiskā vēlēšanu diena

15. februāris

 • pašvaldības iesniedz PMLP informāciju par vēlēšanu iecirkņiem piekritīgajām ēkām

24. februāris

 • sāk darboties Vēlētāju reģistrs

6. marts

 • pirmā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena

11. marts

 • PMLP sagatavo katram vēlēšanu iecirknim sākotnējo vēlētāju sarakstu
 • darbu sāk CVK uzziņu tālrunis vēlētājiem
 • beidzas priekšlikumu iesniegšana, kur izveidot vēlēšanu iecirkņus ārzemēs

16. marts

 • PMLP vēlētājiem pa pastu izsūta paziņojumus par vēlēšanām
 • pieejams iecirkņa noskaidrošanas un maiņas e-pakalpojums
 • sākas pieteikumu iesniegšana vēlēšanu iecirkņa maiņai
 • termiņš, līdz kuram jānosaka Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kurās varēs pieteikties balsošanai pa pastu ārvalstīs
 • CVK izveido vēlēšanu iecirkņus ārzemēs

21. marts

 • pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena

26. marts

 • Eiropas Parlamenta vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuru izloze
 • CVK nosūta ES dalībvalstīm ziņas par to pilsoņiem, kuri kandidē Latvijā
 • pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijām jānosaka termiņš iecirkņa komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai EP vēlēšanās

13. aprīlis

 • pēdējā diena, kad diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās var pieteikties balsošanai pa pastu

15. aprīlis

 • izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas

20. aprīlis

 • ne vēlāk kā līdz 20. aprīlim pašvaldību vēlēšanu komisijas paziņo CVK par iecirkņu komisiju izveidošanu

25. aprīlis

 • pēdējā diena, kad pasta balsošanas iecirknī Rīgā vēlētāji var pieteikties balsošanai pa pastu
 • pēdējā diena, kad vēlēšanām Latvijā var reģistrēties citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri uzturas Latvijā
 • no 25. aprīļa līdz 25. maijam aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā

26. aprīlis

 • sākas CVK semināri vēlēšanu iecirkņu komisijām

1. maijs

 • līdz 1. maijam pasta balsošanas iecirkņa komisija izsūta vēlētājiem vēlēšanu materiālus

2. maijs

 • pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas e-mācību kurss “Eiropas Parlamenta vēlēšanu kārtība”
 • no 2. līdz 20. maijam Latvijas iedzīvotāji var pieteikties dalībai Centrālās vēlēšanu komisijas projektā “Brīvprātīgie novērotāji”

5. maijs

 • CVK iekļauj vēlētāju reģistrā citu ES valstu pilsoņus, kuri balsos Latvijā

6. maijs

 • CVK nosūta ES dalībvalstīm ziņas par to pilsoņiem, kuri iekļauti vēlētāju sarakstos Latvijā
 • līdz 6. maijam “Latvijas Vēstnesī” jāpublicē priekšvēlēšanu programmas, kandidātu saraksti, ziņas par kandidātiem

7. maijs

 • pēdējā diena, kad vēlētāji var mainīt vēlēšanu iecirkni

10. maijs

 • PMLP izveido un pašvaldību vēlēšanu komisijām nosūta vēlēšanu iecirkņu vēlētāju sarakstus

15. maijs

 • pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijām jāizziņo vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki
 • PMLP pa pastu nosūta informāciju par vēlēšanām tiem vēlētājiem, kuri mainījuši iecirkņus vai no jauna iekļauti vēlētāju sarakstos

20. maijs

 • darbu sāk vēlēšanu iecirkņi
 • vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā
 • vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām
 • pašvaldību vēlēšanu komisijām tiek nosūtīti pēdējie vēlētāju sarakstu grozījumi

22. maijs

 • vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 17.00 līdz 20.00

23. maijs

 • vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 9.00 līdz 12.00

24. maijs

 • vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 10.00 līdz 20.00
 • aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā un vidē

25. maijs

 • Eiropas Parlamenta vēlēšanu diena
 • vēlēšanu iecirkņi atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00
 • aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā un vidē

 26. maijs

 • pēc tam, kad noslēgušās vēlēšanas visās ES dalībvalstīs, CVK paziņo vēlēšanu rezultātus

7. jūnijs

 • noslēdzas vēlēšanu materiālu nodošana CVK