Kalendārais plāns 2001.gada 11.marta pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām

Nr.

p.k.

 

Veicamais darbs

 

Izpildes termiņš

 

Izpildītājs

Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma pants

 

Domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaita noteikšana

 

Uzreiz pēc vēlēšanu izsludināšanas

 

Attiecīgā vēlēšanu komisija

2.pants.

 

Domes (padomes) vēlēšanu izsludināšana

Jāpublicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā 2000.gada 11.decembrī

 

Centrālā vēlēšanu komisija

4.pants.

 

Vēlēšanu komisijas darba laika kandidātu sarakstu pieņemšanai noteikšana

 

Ne vēlāk kā 2001.g. 20.janvārī

 

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 

15.pants.

 

Kandidātu sarakstu pieņemšana

 

No 2001.gada 20.janvāra līdz 30.janvārim ieskaitot

 

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 
 

Visu reģistrēto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību saraksta publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

 

Ne vēlāk kā 2001.gada 20.janvārī

Tieslietu ministrija

 
 

Kandidātu sarakstu pārbaude

 

48 stundu laikā pēc saraksta iesniegšanas

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 

 
 

Kļūdu novēršana, ja saraksts sastādīts, neievērojot likuma prasības

 

72 stundu laikā

Saraksta iesniedzēji

20.pants.

 

Kandidātu sarakstu reģistrācija, ja nepieciešams, grozījumu izdarīšana tajos

 

Pēc saraksta pārbaudes/ kļūdu novēranas

Attiecīgā vēlēšanu komisija

22.pants.

 

Iecirkņu komisiju izveidošana

Ne vēlāk kā 2001.g. 19.februārī

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 

 
 

Iecirkņu atvēršana

Ne vēlāk kā 2001.g. 1.martā

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 
 

Republikas pilsētas domes vēlēšanām reģistrēto kandidātu sarakstu publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izlikšana visos attiec. teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos

 

Ne vēlāk kā 2001.g. 1.martā

 

 

 

 

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 

 

 

 

23.pants.

 

Rajona pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām reģistrēto kandidātu sarakstu izlikšana visos attiecīgajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos un pie attiec. pašvaldības lēmējinstitūcijas ēkas

 

Ne vēlāk kā 2001.g. 1.martā

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 
 

Informē Centrālo vēlēšanu komisiju, ja nav reģistrēts neviens vai tikai viens kandidātu saraksts

 

 

2001.g. 30.janvārī

 

Attiecīgā vēlēšanu komisija

24.pants

 

Ja nav reģistrēts neviens vai tikai viens kandidātu saraksts, vai, ja reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo deputātu skaitu, par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu, publicē šo lēmumu “Latvijas Vēstnesī” un organizē tā izlikšanu redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas.

 

2001.g. 31.janvārī

 

Centrālā vēlēšanu komisija

 

24.pants

 

Izsludina attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas tajās pašvaldībās, kur arī pēc termiņa pagarinājuma nav vismaz 2 sarakstu vai nav pietiekams kandidātu skaits

 

No 2001.g. 10.februāra līdz 24.februārim

Centrālā vēlēšanu komisija

24.pants

 

Paziņojuma publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par republikas pilsētas iepriekšējās balsošanas iecirkņu atrašanās vietu un darba laiku

 

Ne vēlāk kā 2001.g. 1.martā

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 
 

Paziņojumu izlikšana par iepriekšējās balsošanas iecirkņu darba laiku un atrašanās vietu

 

Ne vēlāk kā 2001.g. 1.martā

 

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 

 
 

Iepriekšējā balsošana

 

 

 

2001.gada 8.-10.marts

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 

26.pants.

 

Pieteikumu pieņemšana vēlēšanu organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā

No 2001.g. 1.marta līdz 11.martam (vēlams līdz pl. 12.00.)

Iecirkņa komisija

32.pants.

 

Dod iespēju kandidātu sarakstu iesniedzējiem iepazīties ar balsotāju sarakstiem

 

2001.g. 12.-14.marts

 

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 

44.pants.

 

Vēlēšanu rezultātu apstiprināšana - Republikas pilsētas domes vēlēšanu rezultātu publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

 

Ne vēlāk kā 2001.g.18.martā

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 
 

Rajona pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu rezultātu izlikšana redzamā vietā pie domes (padomes) ēkas

 

Ne vēlāk kā 2001.g.14.martā

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 
 

Dod iespēju kandidātu sarakstu iesniedzējiem iepazīties ar vēlēšanu komisijas sēžu protokoliem

 

3 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas

Attiecīgā vēlēšanu komisija

 
 

Jaunievēlēto deputātu uzaicināšana uz pirmo domes (padomes) sēdi

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas

Attiecīgās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

45.pants.