N.p.k.

Veicamais darbs

Izpildes termiņš

Izpildītājs

Pamatojums

(Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma pants vai cits)

1.

Rendas pagasta padomes vēlēšanu izsludināšana.

Saskaņā ar Saeimas pieņemto likumu ne vēlāk kā 2003.g. 7.jūlijā.

Centrālā vēlēšanu komisija

Likums “Par Kuldīgas rajona Rendas pagasta padomes atlaišanu”.

2.

Domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaita noteikšana.

Pēc vēlēšanu izsludināšanas.

 

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

2.pants.

3.

Vēlēšanu komisijas darba laika noteikšana kandidātu sarakstu pieņemšanai.

 

Ne vēlāk kā 2003.g. 31.jūlijā

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

Saskaņā ar likumā noteikto deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņu.

4.

Visu reģistrēto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību saraksta publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ne vēlāk kā 2003.g. 1.augstā.

 

Tieslietu ministrija

15.pants.

5.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana.

No 2003.g. 1.augsta līdz 10.augustam ieskaitot.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

15.pants.

     6.

Kandidātu sarakstu pārbaude (I).

 

Saraksta iesniedzēju klātbūtnē, sarakstu iesniegšanas brīdī.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

20.pants

7.

Iesniegto kandidātu sarakstu reģistrēšana.

Pēc saraksta pieņemšanas.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

22.pants.

8.

Reģistrēto kandidātu sarakstu pārbaude (II).

Pēc saraksta reģistrācijas.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija, vēlēšanu likuma 22.pantā minētās institūcijas.

22.pants.

9.

Kļūdu novēršana, ja saraksts sastādīts, neievērojot likuma prasības.

Līdz sarakstu iesniegšanas termiņa beigām.

Sarakstu iesniedzēji.

20.pants.

10.

Nepieciešamo grozījumu izdarīšana reģistrētajos kandidātu sarakstos.

Pēc saraksta pārbaudes (II).

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

22.pants.

11.

Informācijas sniegšana Centrālajai vēlēšanu komisijai, ja nav reģistrēts neviens vai tikai viens kandidātu saraksts, vai ja reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par padomē ievēlējamo deputātu skaitu.

2003.g. 10. augustā.

 

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

24.pants

12.

Kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa pagarināšana par 10 dienām, ja nav reģistrēts neviens vai tikai viens kandidātu saraksts, vai, ja reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo deputātu skaitu. (Lēmums jāpublicē “Latvijas Vēstnesī” un jāizliek redzamā vietā pie pašvaldības ēkas.)

2003.g. 11.augusts.

 

Centrālā vēlēšanu komisija

 

24.pants.

13.

Atkārtotu vēlēšanu izsludināšana, ja  pēc termiņa pagarinājuma nav iesniegti vismaz 2 saraksti vai nav reģistrēts pietiekams kandidātu skaits.

No 2003.g. 20.augusta līdz 3.septembrim.

Centrālā vēlēšanu komisija

24.pants.

14.

Vēlēšanu iecirkņa komisiju izveidošana.

Ne agrāk kā 50 dienas un ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanu dienas.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcija.

15.

Vēlēšanu iecirkņa darba laika noteikšana, t. sk., iepriekšējai balsošanai.

Ne vēlāk kā 2003.g. 10.septembrī.

Vēlēšanu iecirkņa komisija.

Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcija.

16.

Paziņojumu izlikšana par vēlēšanu iecirkņa darba laiku un atrašanās vietu, t.sk. iepriekšējai balsošanai.

Ne vēlāk kā 2003.g. 10.septembrī.

 

Vēlēšanu iecirkņa komisija.

26.pants.

17.

Vēlēšanu iecirkņu atvēršana.

2003.g. 10.septembrī.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcija.

18.

Rendas pagasta padomes vēlēšanām reģistrēto kandidātu sarakstu izlikšana izveidotajos vēlēšanu iecirkņos un pie pagasta padomes ēkas.

Ne vēlāk kā 2003.g. 10.septembrī.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija

23.pants.

19.

Pieteikumu pieņemšana vēlēšanu organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā

No 2003.g. 9.septembra.

Vēlēšanu iecirkņa komisija.

32.pants.

20.

Iepriekšējā balsošana.

2003.gada 17.-19.septembris.

Vēlēšanu iecirkņa komisija.

26.pants.

21.

Rendas pagasta padomes vēlēšanas

2003.g. 20.septembris

-

Saeimas lēmums.

22.

Iespējas kandidātu sarakstu iesniedzējiem iepazīties ar balsotāju sarakstiem.

2003.g. 21.-23.septembris.

 

Rendas pagasta vēlēšanu komisija.

 

44.pants.

23.

Vēlēšanu rezultātu apstiprināšana.

Ne vēlāk kā 2003.gada 23.septembrī.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija.

44.pants.

24.

Vēlēšanu rezultātu izlikšana redzamā vietā pie padomes ēkas.

Ne vēlāk kā 2003.gada 23.septembrī.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija.

44.pants.

25.

Iespējas nodrošināšana kandidātu sarakstu iesniedzējiem iepazīties ar vēlēšanu komisijas sēžu protokoliem.

3 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas

Rendas pagasta vēlēšanu komisija.

44.pants.

26.

Jaunievēlēto deputātu uzaicināšana uz pirmo padomes sēdi.

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas.

Rendas pagasta vēlēšanu komisija.

45.pants