Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās bija Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums, ja viņi līdz 27. maijam  reģistrējās balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā.

Šā gada pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēja balsot pēc izvēles jebkurā vēlēšanu iecirknī tajā vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju sarakstā bija reģistrēti. Līdz ar to atškirībā no iepriekšējām vēlēšanām iecirkņa maiņa nebija jāveic.

Noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu un iecirkņus varēja:

  • Pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā.

Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams mājaslapas apakšsadaļā "Vēlēšanu iecirkņi".

Mainīt vēlēšanu apgabalu uz pašvaldību, kurā pieder īpašums, varēja līdz 27. maijam:

  • jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē
    (ieteicams uzrādīt Zemesgrāmatu vai izziņu no Zemesgrāmatas par īpašuma piederību)
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa
    (nepieciešami interneta bankas autentifikācijas rīki vai drošs elektroniskais paraksts)

Svarīgi! Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde NESŪTĪJA pa pastu katram vēlētājam uz deklarētās dzīvesvietas adresi vēstuli ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī vēlētājs ir reģistrēts vēlēšanām.

Savukārt 75. un 14. dienā pirms vēlēšanām tiem vēlētājiem, kuriem bija aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, tika nosūtīta informāciju par iespēju noskaidrot vēlēšanu apgabalu. E-adreses pieteikuma forma atrodama: https://latvija.lv/eaddress/reg. Uzzināt vairāk par e-adresi fiziskām personām iespējams: https://mana.latvija.lv/e-adrese/.

Katras pašvaldības administratīvā teritorija veidoja atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notika 40 vēlēšanu apgabalos - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un 34 novados. Lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu, ar kuru tika noteikts, ka Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes novadam neatbilst Satversmei, 2021. gada 1. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā un Varakļānu novada un Rēzeknes novada vēlēšanu likumu, kas paredz, ka vēlēšanas šajos novados tika atceltas un tiks rīkotas šā gada 11.septembrī. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.