Rīgas domes vēlēšanas notika šā gada 29. augustā, sestdienā, no plkst. 7.00 līdz 22.00

Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēja nobalsot iepriekš:

 • trešdien, 26. augustā: no plkst. 16.00 līdz 21.00,
 • ceturtdien, 27. augustā: no plkst. 9.00 līdz 16.00,
 • piektdien, 28. augustā: no plkst. 12.00 līdz 20.00.

Rīgas domes vēlēšanās bija iespēja balsot savā vai jebkurā citā vēlēšanu iecirknī. Sākotnēji katrs vēlētājs balsošanai bija reģistrēts iecirknī, kas atbilda vēlētāja deklarētajai dzīvesvietai Rīgā šā gada 31. maijā (90 dienas pirms vēlēšanu dienas).

Noskaidro savu iecirkni

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde līdz 30. jūlijam nosūtīja vēlētājam pa pastu uz vēlētāja deklarēto dzīvesvietas adresi Rīgā informāciju par to, kura iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

Savu iecirkni varēja arī noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv, e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana ” vai pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999. 

Iecirkņa maiņa pirms vēlēšanām un reģistrēšanās balsošanai, ja Rīgā pieder nekustamais īpašums ilga no 30. jūlija līdz 15. augustam. 

Balsošana atrašanās vietā

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēja nokļūt iecirknī varēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā Rīgā. Vairāk par to  sadaļā "Balsošana vēlētāja atrašanās vietā Rīgā"

! Nobalsot, uzturoties ārvalstīs, Rīgas domes vēlēšanās nebija iespējams.

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

 1. Balsot jādodas uz iecirkni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts vai jebkuru citu sev ērtu iecirkni.
 2. Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).
 3. Vēlēšanu iecirknī jādodas pie reģistrācijas galda, uz kura ir norāde ar jūsu kārtas numuru vēlētāju sarakstā. Ja kārtas numurs nav zināms, to var noskaidrot pie vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieka vai alfabētiskajā sarakstā.
 4. Uzrādiet pasi vai personas apliecību un parakstieties vēlētāju sarakstā.
 5. Saņemiet vēlēšanu aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu.
 6. Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, vai  uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā iecirkņa zīmogs un vai jums ir izsniegtas visas pašvaldībā pieteikto kandidātu sarakstu zīmes.
 7. Balsot dodieties uz vēlēšanu kabīni vai nodalījumu.
 8. Lai nobalsotu, no visām zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot.
 9. Vēlēšanu zīmē var izdarīt šādas atzīmes:
 • ar “+” atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu īpaši atbalstāt,
 • izsvītrot to kandidātu vārdus un uzvārdus, kuru ievēlēšanu neatbalstāt.
 1. Vēlēšanu zīmi var atstāt arī negrozītu, neizdarot tajā nekādas atzīmes.
 2. Vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aploksne jāizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.
 3. Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams izmest vēlēšanu iecirknī vai pie izejas paņemt tā saraksta zīmi, par kuru balsojāt, lai izejot no iecirkņa, jums rokās būtu pilns zīmju komplekts un neviens nevarētu uzzināt, kā esat balsojis.

Balsošana citā vēlēšanu iecirknī

Ja vēlētājs nav reģistrēts attiecīgā iecirkņa vēlētāju sarakstā, vēlēšanu iecirkņa komisija parādīja, pie kura reģistratora iespējams veikt iecirkņa maiņu. Attiecīgais iecirkņa darbinieks tiešsaistes sistēmā pārliecinājās, ka persona ir vēlētājs un veica vēlētāju sarakstā iekļauto ziņu elektronisku apmaiņu ar vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs bija reģistrēts. Saņemot atbildi, ka vēlētājs nav nobalsojis savā iecirknī, vēlētājs tika iekļauts izvēlētā iecirkņa sarakstā, pierakstīts atsevišķā balsotāju saraksta veidlapā un varēja balsot. Savukārt iecirkņa komisija, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs sākotnēji bija reģistrēts, svītroja vēlētāju no vēlētāju saraksta.

Vēlētājam balsošana tika atteikta un iecirkņa vēlētāju sarakstā vēlētāju neiekļāva, ja iecirkņa komisija, veicot ziņu elektronisku apmaiņu, saņēma informāciju, ka vēlētājs jau bija nobalsojis.

Ja kādu iemeslu dēļ tiešsaistes datu apmaiņa starp iecirkņiem nebūtu iespējama, vēlētāji varētu nobalsot reģistrācijas aploksnēs. Iecirkņa komisija vēlētāju reģistrēs atsevišķā balsotāju sarakstā, vēlētājam izsniegtu ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu reģistrācijas aploksni (uz kuras norādīs vēlētāja vārdu, uzvārdu, balsotāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru lapā), vēlēšanu aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu. Vēlētājs nobalsotu likumā noteiktajā kārtībā, pēc tam vēlēšanu aploksne būtu jāievieto reģistrācijas aploksnē, tā jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē. Sistēmas darbībai atjaunojoties, iecirkņa komisija sistēmā pārliecinātos, vai vēlētājs jau nav reģistrēts citā iecirknī, veiks iecirkņa maiņu un atzīmētu, ka vēlētāja balss līdzskaitāma. Ja vēlētājs pa šo laiku, kamēr sistēma nedarbojas, būtu nobalsojis citā iecirknī, tad balss, ko vēlētājs būs nodevis reģistrācijas aploksnē, tiktu anulēta un nebūtu līdzskaitāma.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu zīmi

Ja vēlēšanu zīme sabojāta, bet nav ievietota aploksnē un aploksne nav aizlīmēta, vēlētājs drīkst lūgt izsniegt jaunu vēlēšanu zīmju komplektu.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu aploksni

Ja vēlēšanu aploksne ir sabojāta, pirms tā ir aizlīmēta, vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu vēlēšanu aploksni. Sabojātā vēlēšanu aploksne jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklim un par jaunas vēlēšanu aploksnes saņemšanu atkārtoti jāparakstās balsotāju sarakstā.

Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ nespēj parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē

Šajā gadījumā vēlētāja klātbūtnē pēc viņa norādījumiem atzīmes vēlēšanu zīmē izdara vai balsotāju sarakstā parakstās vēlētāja ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to balsotāju sarakstā izdara atzīmi. Vēlētāja uzticības persona nedrīkst būt attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu zīmes pie iecirkņa izejas

Pie izejas no vēlēšanu iecirkņa ir pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Šīs zīmes paredzētas, lai vēlētājs nepieciešamības gadījumā varētu paņemt tā saraksta zīmi, par kuru balsoja, un izveidot pilnu vēlēšanu zīmju komplektu. Šādi tiek aizsargātas vēlētāja tiesības balsot aizklāti, un neviens nevar uzzināt, kā vēlētājs balsojis, ja viņš nevēlas to atklāt.

Kur ziņot par vēlēšanu pārkāpumiem?

Ja kāds prettiesiskā veidā vēlas ietekmēt Jūsu balsojumu, zvaniet Valsts policijai pa tālruni 110 vai nododiet Jūsu rīcībā esošo informāciju Valsts Drošības dienestam (bij. Drošības policija), tālrunis +371 67208964, e-pasts info@vdd.gov.lv.

Krimināllikumā paredzētais sods par apzinātu kavēšanu brīvi realizēt tiesības vēlēt, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā, ir brīvības atņemšana līdz trim gadiem, piespiedu darbs vai naudassods.

Par pamanītajiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tai skaitā, iespējamo slēpto aģitāciju, jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, sūtot e-pastu knab@knab.gov.lv vai zvanot uz tālruni +371 80002070.

Par aģitācijas pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņos vai 50 m no iecirkņa ieejas jāinformē attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai jāzvana uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni +371 67049999.