Kandidātu sarakstu iesniegšana Rīgas domes vēlēšanām norisinājās no 14. līdz 20. jūlijam.

Deputātu kandidātu sarakstus Rīgas domes vēlēšanām varēja iesniegt reģistrētas politiskās partijas, reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā. Deputātu kandidātu saraksti bija jāiesniedz Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai.

Kam ir tiesības kandidēt Rīgas domes vēlēšanās?

Lai iegūtu tiesības kandidēt Rīgas domes vēlēšanās, deputāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  1. jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonim;
  2. jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;
  3. jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;
  4. vēlēšanu dienā (2020. gada 29. augustā) ir jābūt sasniegušam (-ai) vismaz 18 gadu vecumu.

Deputāta kandidāts (-e) drīkst kandidēt Rīgas domes vēlēšanās, ja kandidātu saraksta iesniegšanas dienā Rīgas administratīvajā teritorijā:

  1. viņam (-ai) ir bijusi bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta vismaz pēdējos 10 mēnešus

vai

  1. viņš (-a) ir nostrādājis (-usi) kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus,
  2. viņam (-ai) pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vairāk par kandidātu sarakstu iesniegšanu skatīt Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4. nodaļā.