Līdz vēlēšanu dienai, 29. augustam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēja nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā Rīgā. 

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā Rīgā varēja arī vēlētāji, kuri atradās pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19!

Balsot atrašanās vietā drīkstēja arī slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi arī bija Rīgas pašvaldības vēlētāji un balsošanas brīdī atradās aprūpējamā dzīvesvietā Rīgā.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā Rīgā varēja arī aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, ja atrodās apcietinājumā Rīgā. Lai minētās personas varētu nobalsot ieslodzījuma vietā, administrācijas darbiniekam vēlēšanu iecirknī bija jānogādā personas parakstīts iesniegums, ka persona vēlas piedalīties Rīgas domes vēlēšanās savā atrašanās vietā. 

Lai pieteiktos balsošanai savā dzīvesvietā, bija jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:

 1. vārds, uzvārds;
 2. personas kods;
 3. iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana vēlētāja atrašanās vietā;
 4. precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
 5. telefona numuru;
 6. ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir;
 7. vai atrodas vai neatrodas pašizolācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu vai inficēšanās riskiem;
 8. iesniegums jāparaksta.

Iesniegumu bija jānosūta Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai:

 • pa pastu uz adresi - Rīgas Kongresu nams, K.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010;
 • elektroniski e-pastā - vk@riga.lv (Ja iesniegumu sūta e-pastā, tad to paraksta ar drošu elektronisko parakstu.);
 • elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

! Ja vēlētājs pats nespēja pieteikt balsošanu viņa atrašanās vietā, iesniegumu varēja parakstīt un iesniegt vēlētāja ģimenes loceklis vai cita persona, kurai vēlētājs uzticas.

Ja iesniegums tiek sūtīts pa pastu, Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā iesniegums jāsaņem līdz vēlēšanu dienas plkst. 12.00. Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā varēs arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 22.00.

Balsošanas atrašanās vietā Rīgā norise

Ņemot vērā Covid-19 ietekmi, dodoties izbraukumā pie vēlētājiem Rīgā, tika ievērota īpaša piesardzība un divu metru distance. Ierodoties vēlētāja atrašanās vietā, vēlēšanu komisija sazinājās ar vēlētāju pa telefonu, izskaidrojot balsošanas procedūru. Pēc personu apliecinošā dokumenta pārliecinājās, vai persona bija vēlētājs, vai neatrodas karantīnā vai pēdējā laikā nav saticies ar personām, kam konstatēta Covid-19 infekcija vai personām, kurām piemērota pašizolācija un karantīna.

Pēc tam novietoja vēlēšanu materiālus (individuālu veidlapu, kurā vēlētājs parakstās par vēlēšanu materiālu saņemšanu, apzīmogotu vēlēšanu aploksni, vēlēšanu zīmju komplektu) vēlētājam ērti sasniedzamā vietā (piemēram, pie dzīvokļa durvīm). Kad vēlētājs bija paņēmis vēlēšanu materiālus, pie vēlētāja dzīvesvietas durvīm tika novietota vēlēšanu kaste. Kad vēlētājs būs aizpildīja vēlēšanu materiālus, vēlētājam bija jāuzrāda parakstītu individuālo veidlapu. Pēc tam vēlētājam bija jāiemet vēlēšanu kastē vēlēšanu materiāli un individuālā paraksta veidlapa. Vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis atzīmēja balsotāju sarakstā vēlētāja atrašanās vietā, ka vēlētājs nobalsojis un parakstījis vēlētāja saraksta veidlapu.

Ja balsošanas nodrošināšanai bija nepieciešams uzturēties vēlētāja atrašanās vietā, komisijas darbinieks lietoja vienreizlietojamu virsvalku (ar garām piedurknēm), respiratoru un gumijas cimdus.

Balsošanu slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs nodrošināja sadarbībā ar iestādes vadību, ievērojot iestādes noteiktos karantīnas ierobežojumus un veselības aizsardzības pasākumus.