Satversmes sapulces vēlēšanas notika 1920.gada 17. un 18.aprīlī, un Satversmes sapulce bija pirmais vēlētais likumdevējs Latvijas Republikā.

Satversmes sapulces vēlēšanās piedalījās 677084 jeb 84,9 procenti balsstiesīgo iedzīvotāju. Vēlēšanas notika piecos vēlēšanu apgabalos, un tām tika iesniegti 25 partiju un vēlētāju grupu deputātu kandidātu saraksti, no kuriem pārstāvniecību Satversmes sapulcē ieguva 16 saraksti. Satversmes sapulcē bija 150 deputāti, arī sešas sievietes.

Satversmes sapulces galvenais uzdevums bija izstrādāt valsts konstitūciju jeb Satversmi, kā arī pieņemt neatkarīgas valsts stiprināšanai nepieciešamos likumus. Piemēram, Satversmes sapulce izstrādāja un pieņēma arī Saeimas vēlēšanu likumu.

Satversmes sapulces prezidents bija Jānis Čakste, un Satversmes sapulce darbojās līdz 1922.gada 7.novembrim, kad uz savu pirmo sēdi sanāca 1.Saeima.