Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Personai ir tiesības vēlēt jebkurā vēlēšanu apgabalā (Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme) un balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās. Katra vēlēšanu apgabala iecirkņos ir atšķirīgas (tikai attiecīgā vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes.

Vēlētāji ārvalstīs var arī balsot pa pastu. Vēlētājs, kurš vēlas balsot pa pastu, attiecīgajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā iesniedz iesniegumu par balsošanu pa pastu un vienlaikus uzrāda Latvijas pilsoņa pasi. Iesniegumā vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu materiāli. Vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu piecus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas.

Vēlētāji Latvijā, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Pieteikties balsošanai atrašanās vietā var līdz vēlēšanu dienas plkst. 12.00.

Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju tiek organizēta balsošana karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās.

Vēlētāji, kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu, vēlēšanās var piedalīties ieslodzījuma vietā. Balsošanai var pieteikties ne vēlāk kā otrajā dienā pirms vēlēšanu dienas, ieslodzījuma vietas administrācijai iesniedzot iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārzemēs vēlētājiem ir atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika.

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. Vēlēšanu iecirkņus, kur var nodot balsi glabāšanā, tiek iekārtoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balsstiesīgo. Pašvaldībās, kurās ir vairāk nekā 20 000 balsstiesīgo, iekārto ar tādu aprēķinu, lai uz pilniem 20 000 balsstiesīgo būtu viens šāds iecirknis.

Saeimas vēlēšanas notiek reizi četros gados oktobra pirmajā sestdienā.