Priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms  Rēzeknes novada un Varakļānu novada domes vēlēšanām sākās vēlēšanu izsludināšanas dienā - 4. jūnijā - un ilgs līdz vēlēšanu dienai – 11. septembrim.  Šajā periodā noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu izvietošanu preses izdevumos, publiskajās vietās, internetā, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Šajā periodā aizliegta slēptā aģitācija un administratīvo resursu izmantošana. Sabiedrībai atpazīstamākais slēptās aģitācijas veids ir nenorādīts aģitācijas materiāla apmaksātājs.

Kas veic priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību?

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP). KNAB uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus attiecībā uz priekšvēlēšanu izdevumu limitiem, administratīvo resursu izmantošanu un slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos. Savukārt NEPLP uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju televīzijā un radio.

Kādi ir atļautie tēriņi priekšvēlēšanu aģitācijai?

Saskaņā ar KNAB aprēķiniem, ja partija vai partiju apvienība plāno kandidēt Rēzeknes novadā, tā kopumā minētajām izdevumu pozīcijām drīkstēs tērēt līdz 11 797,69 eiro, savukārt Varakļānu novadā – līdz 1 214,59 eiro. Ja partija vai partiju apvienība plāno kandidēt abos novados, tā drīkstēs politiskās reklāmas izvietošanai, labdarībai, sponsorēšanai, pabalstiem un dāvinājumiem izlietot kopumā 13 012,28 eiro. Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan partijas kopējie, gan deputātu kandidātu individuālie izdevumi.

Aģitācijas veicējiem, t.sk. politiskajām partijām, to apvienībām un deputāta kandidātiem, atļauts izvietot apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju tikai pie tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kas noteiktajā termiņā KNAB un NEPLP iesniedza priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izcenojumus. Visi reklāmdevēju iesniegtie izvietošanas izcenojumi KNAB ir publiski pieejami iestādes tīmekļa vietnē.

Kur ziņot par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem?

Ja rodas aizdomas par iespējamu apmaksātu slēpto aģitāciju, par to nepieciešams ziņot KNAB vai NEPLP.

Ja iedzīvotāji saskata iespējamus priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumus, aicinām par to ziņot KNAB. To iespējams darīt vairākos veidos - bezmaksas mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB”, pa KNAB diennakts bezmaksas uzticības tālruni +371 80002070 vai rakstiski uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv.

Kas ir priekšvēlēšanu aģitācija?

Priekšvēlēšanu aģitācija ir politiskās partijas, politisko partiju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta reklamēšana plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju, politisko partiju apvienību vai deputāta kandidātu.

Kāds likums regulē priekšvēlēšanu aģitāciju?

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Pieejams saitē www.likumi.lv, precīza saite: https://likumi.lv/doc.php?id=253543

Vai vēlēšanu iecirkņos drīkst aģitēt?

Nē, vēlēšanu iecirkņos  un 50 m no ieejas iecirknī aģitācija ir aizliegta. Par to, lai šis noteikums tiktu ievērots, atbild vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.

Kad sākas aizliegums aģitācijai medijos?

Priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegums televīzijas programmās ir 30 dienas pirms vēlēšanu dienas, t.i. no 12. augusta. Savukārt vienu dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā (10. un 11. septembrī) ir aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, vidē, kā arī apmaksāta priekšvēlēšanu aģitācija internetā.