Marika Senkāne

Marika Senkāne

Komisijas locekle
marika.senkane [at] at.gov.lv

Marika Senkāne ir Centrālās vēlēšanu komisijas locekle kopš 2019. gada 8. aprīīļa, atkārtoti ievēlēta Augstākās tiesas plēnumā 2022. gada 12. decembrī.

Kopš 2015. gada M. Senkāne ir Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore. Par tiesnesi strādā vairāk nekā 20 gadus. Pirms tam, no 2008. gada bijusi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese, laikā no 2003. līdz 2008. gadam strādājusi par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi, bet no 1996. līdz 2003. gadam strādājusi par tiesnesi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā. Bijusi arī Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Ieņēmumu nodaļas vadītāja, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas galvenā konsultante, kā arī Augstākās tiesas sēžu sekretāre.

Kopš 2015. gada ir arī Latvijas Tiesnešu mācību centra lektore un Augstākās tiesas Plēnuma sekretāre.

2009. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi akadēmiskā maģistra grādu tiesību zinātnē ar specialitāti civiltiesībās.