Rīgas domes vēlēšanas

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien, 2020. gada 7. jūlijā, izsludināja Rīgas domes vēlēšanas, kas notiks  šā gada 29. augustā.

Vēlēšanas izsludinātas, ievērojot Rīgas domes atlaišanas likumu, kas noteic, ka CVK Rīgas domes vēlēšanas jāizsludina 2020. gada 7. jūlijā, bet vēlēšanām jānotiek 2020. gada 29. augustā. Ar vēlēšanu izsludināšanas dienu sākas arī priekšvēlēšanu aģitācijas periods Rīga domes vēlēšanās.

Rīgas domes vēlēšanās vēlētāji varēs balsot savā vai jebkurā citā vēlēšanu iecirknī Rīgā. Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš:

 • trešdien, 26. augustā, no plkst. 16.00 – 21.00;
 • ceturtdien, 27. augustā, no plkst. 9.00 – 16.00;
 • piektdien, 28. augustā, no plkst. 12.00 – 20.00.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās būs Latvijas un citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šā gada 31. maijā, vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums.

Vēlētāji, kuriem Rīgā šā gada 31. maijā bija reģistrēta dzīvesvieta, vēlētāju sarakstos tiks iekļauti automātiski, savukārt, lai izmantotu iespēju vēlēt Rīgas domi, ja vēlētājam Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, vēlēšanām būs īpaši jāreģistrējas no 30. jūlija līdz 15. augustam.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tiks lietoti vēlētāju saraksti.

Vēlētāju sarakstus izveidos Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sadarbībā CVK un Rīgas pašvaldību. Sākotnēji katrs balsstiesīgais rīdzinieks tiks iekļauts reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošā iecirkņa vēlētāju sarakstā. PMLP ne vēlāk kā līdz 30. jūlijam izsūtīs vēlētājiem pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi Rīgā informāciju par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts. No 30. jūlija savu iecirkni varēs noskaidrot arī pa CVK uzziņu tālruni vai PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”.

No 30. jūlija līdz 15. augustam vēlēšanu iecirkni varēs nomainīt uz jebkuru citu iecirkni Rīgā. Tāpat šajā laikā reģistrēties balsošanai Rīgas domes vēlēšanās varēs tie vēlētāji, kuriem Rīgā nav deklarēta dzīvesvieta, bet pieder nekustamais īpašums. Mainīt iecirkni vai reģistrēties balsošanai Rīgā varēs PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa” vai nosūtot iesniegumu Rīgas pilsētas pašvaldībai vai Rīgas dzīvesvietas deklarēšanas iestādei pa pastu, e-pastu, vai portālā Latvija.lv.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikties  balsošanai savā atrašanās vietā. Šajā gadījumā vēlētājam vai viņa uzticības personai pa pastu, e-pastu vai portālā Latvija.lv jāiesniedz iesniegums  Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai. Sūtot iesniegumu pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu e-parakstu. Balsošanu vēlētāju atrašanās vietā vēlēšanu iecirkņu komisijas varēs organizēt ne tikai vēlēšanu dienā, bet arī iepriekšējās balsošanas dienās.

Kandidātu sarakstu pieņemšana Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām notiks no 14. līdz 20. jūlijam. Kandidātu saraksti jāiesniedz Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai. Deputātu kandidātu sarakstus Rīgas domes vēlēšanām var iesniegt reģistrēta politiskā partija, reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Uzziņai:

 • 2020. gada 13. februārī Saeima pieņēma Rīgas domes atlaišanas likumu, taču sākotnēji noteiktais vēlēšanu norises datums tika mainīts, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.
 • Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus 29. augustā gaidāmajās Rīgas domes vēlēšanās, CVK ir apstiprinājusi ieteikumus Covid-19 infekcijas profilaksei Rīgas domes vēlēšanu iecirkņos. Uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance, jādezinficē rokas, jālieto mutes un deguna aizsargs. Vēlētājiem, kuriem nebūs sava sejas aizsega, iecirknī tiks izsniegta vienreizlietojamā sejas aizsargmaska. Vēlētāji aicināti vēlēšanu iecirknī izmantot arī savus rakstāmrīkus, bet, ja vēlētājam šādas iespējas nav, iecirknī tiks nodrošināta katram vēlētājam sava  pildspalva.  Tuvojoties vēlēšanām, ja epidemioloģiskā situācija valstīt turpinās uzlaboties, šie nosacījumi var tikt pārskatīti.
 • Iecirkņa maiņu no 30. jūlija līdz 15. augustam var piereģistrēt:
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gv.lv, e-pakalpjumā “Vēlēšanu  iecirkņa noskaidrošana un maiņa”. Lai izmantotu šo iespēju nepieciešams drošs (Latvijā atzīts) e-paraksts vai internetbankas autentifikācija;
  • nosūtot iesniegumu Rīgas pilsētas pašvaldībai vai Rīgas dzīvesvietas deklarēšanas iestādei pa pastu vai elektroniski parakstītu (ar drošu e-parakstu) e-pastā;
  • nosūtot iesniegumu Rīgas pilsētas pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Valsts pārvaldes pakalpjumu portālā www.latvija.lv iesniegtais iesniegums ir derīgs bez paraksta.
 • Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās kā deputātu kandidātiem ir tiem Latvijas vai citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Vēlētāju reģistrā. Lai kandidētu Rīgas domes vēlēšanās, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā ir jāatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem, - Rīgā ir jābūt reģistrētai dzīvesvietai bez pārtraukuma pēdējos 10 mēnešus, Rīgā ir jābūt nostrādājušam kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai bez pārtraukuma vismaz pēdējos četrus mēnešus vai Rīgā ir jāpieder nekustamajam īpašumam.

CVK Informācijas nodaļa
tālr. +371 67814900 / +371 20237331