Centrālā vēlēšanu komisija

Reaģējot uz Krievijas uzbrukumiem Ukrainā un Baltkrievijas iesaisti šajā agresijā, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ceturtdien nosūtīja vēstuli Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācijai (ACEEEO), rosinot izslēgt Krievijas Federācijas Centrālo vēlēšanu komisiju un Baltkrievijas Republikas Centrālo vēlēšanu un republikas referendumu rīkošanas komisiju no ACEEEO.

Latvijas CVK uzskata, ka Ukrainas valsts neatkarības un brīvības, kā arī tās iedzīvotāju dzīvību apdraudēšana ir nepieļaujama, tādēļ aicina pēc iespējas ātrāk sasaukt ACEEEO Ģenerālās asamblejas pilnsapulci un biedriem būt vienotiem šajā jautājumā - balsot par Krievijas un Baltkrievijas vēlēšanu komisiju izslēgšanu no asociācijas. Abu valstu agresija ir pretrunā asociācijas mērķiem, demokrātijas vērtībām un principiem, klaji pārkāpjot ACEEEO devīzi - “Bez ieročiem, ar balss spēku” (“Non armis, sed vi suffragiorum”).

“Mūsu vērtības ir demokrātija, brīvība un godīgas vēlēšanas. Nav pieņemami, ka ACEEEO ir pārstāvētas valstis, kas demonstrē pretējo un neleģitīmā veidā cenšas iegūt varu. Nosodāma ir jebkāda veida vardarbība pret iedzīvotājiem un varas pārņemšana ar spēku, nevis brīvu un godīgu vēlēšanu ceļā. Mēs esam kopā ar Ukrainas tautu un iestājamies par to, lai tiktu atjaunots miers un pārtraukti agresīvie uzbrukumi,” uzsver CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

ACEEEO dibināta 1991.gadā un  ir nevalstiska, no partijām un valdībām neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt objektīvu un no jebkuras nacionālas valdības neatkarīgu forumu informācijas apmaiņai par vēlēšanām un politiskajiem procesiem vēlēšanu organizatoru, ekspertu un zinātnieku starpā, tādējādi veicinot brīvas, demokrātiskas un godīgas vēlēšanas asociācijas dalībvalstīs un asociācijas darbības reģionā. Latvijas CVK ir pārstāvēta ACEEEO kopš 1991. gada. CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa ievēlēta arī asociācijas Izpildpadomē.

 

CVK Informācijas nodaļa

tālr. +371 20237331