2008.gada 23.augustā notika tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījums likumā „Par valsts pensijām””. Tautas nobalsošanā vēlētājiem bija jāatbild uz jautājumu „Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” pieņemšanu?”. Iespējamie atbilžu varianti bija „Par” un „Pret”.

Tautas nobalsošanas dienā vēlēšanu iecirkņi bija atvērti no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā, un vēlētāji varēja balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēja ierasties vēlēšanu iecirknī, desmit dienas pirms tautas nobalsošanas dienas varēja pieteikties balsošanai  savā atrašanās vietā.

Tautas nobalsošanā varēja piedalīties arī vēlētāji ārvalstīs. Vēlētāji ārvalstīs varēja izmantot iespēju pieteikties balsošanai pa pastu vai balsot kādā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem tautas nobalsošanas dienā.

Tautas nobalsošanā piedalījās 346846 jeb 22,9 procenti vēlētāju. Tautas nobalsošanā tika saņemtas 346784 derīgas balsošanas zīmes, kas bija 38,2 procenti no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita.

Par likumprojekta pieņemšanu balsoja 334429 jeb 96,44 procenti vēlētāju, pret - 11561 jeb 3,33 procenti vēlētāju. 794 jeb 0,23 procenti balsošanas zīmes tika atzītas par nederīgām, jo balsotāji tajās bija atzīmējuši vai nu abas atbildes "par" un "pret" vai nevienu no abām atbildēm.

Lai likumprojekts iegūtu likuma spēku, tautas nobalsošanā bija jāpiedalās vismaz 453730 vēlētājiem jeb pusei no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un vairākumam bija jābalso par  likumprojekta pieņemšanu.

Līdz ar to likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" tautas nobalsošanā netika pieņemts.

Tautas nobalsošanu CVK izsludināja, jo šā gada 3.jūlijā Saeima noraidīja vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu vākšanā atbalstīto likumprojektu, un saskaņā ar likumu „Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” šādā gadījumā bija jārīko tautas nobalsošana. Tautas nobalsošanai bija jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc likumprojekta noraidīšanas parlamentā.

Likumprojekta „Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” ierosināšanas procedūru uzsāka Pensionāru un senioru partija kopīgi ar biedrību „Sabiedrība citai politikai un tiesiskai valstij". Tautas nobalsošanai nodotais likumprojekts paredzēja grozīt likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 34.punktu, nosakot, ka līdz 2009.gada 31.decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram attiecībā no apdrošināšanas stāža piemēroti koeficienti 3,0; 3,5; 4,0 vai 4,5.