Sestdien, 2008.gada 2.augustā, notiks tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri tautas nobalsošanas dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Saskaņā ar likumu „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” vēlētājiem, kuri tautas nobalsošanas laikā uzturas ārvalstīs, ir divas iespējas, kā viņi var piedalīties tautas nobalsošanā:

 1. balsot pa pastu;
 2. balsot jebkurā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

Svarīgi! Lai piedalītos tautas nobalsošanā, nepieciešama Latvijas pilsoņa pase. Latvijā tautas nobalsošanā pase ir vēlētāja reģistrācijas dokuments, kurā tiek izdarīta atzīme (spiedogs) par vēlētāja dalību tautas nobalsošanā. Spiedogs pasē ir veids, kā tiek nodrošināts princips „viens vēlētājs – viena balss”.

Balsot vēlēšanu iecirknī ārvalstīs varēs tautas nobalsošanas dienā, 2008.gada 2.augustā. Balsošanai vēlētāji drīkst izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirkni ārpus Latvijas vai Latvijas teritorijā (ja tautas nobalsošanas dienā būsiet Latvijā).

Nobalsot iepriekš tautas nobalsošanā nevar, jo šāda iespēja nav paredzēta likumā.

Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir izveidoti saskaņā ar Ārlietu ministrijas priekšlikumiem.

Tautas nobalsošanas dienā visi vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs balsotājiem būs atvērti no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā pēc vietējā laika.

Lai piedalītos tautas nobalsošanā, nepieciešama Latvijas pilsoņa pase!

Reģistrācija pasta balsošanai beidzās 2008.gada 11.jūlijā.

Ja līdz minētajam datumam esat reģistrējies balsošanai pa pastu no ārvalstīm, vēlēšanu iecirkņa komisija uz adresi, kuru norādījāt reģistrācijas pieteikumā, izsūtīs balsošanas materiālus.

Saņemot balsošanas materiālus, tie jāaizpilda, un balsojums jānosūta atpakaļ tai vēlēšanu iecirkņa komisijai (pārstāvniecībai), kur reģistrējāties pasta balsošanai. Balsojums jānosūta ar tādu aprēķinu, lai vēlēšanu iecirkņa komisija to saņemtu līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai – 2.augusta pulksten 10 vakarā pēc vietējā laika.

Pasta balsotājus apkalpo šādās Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās:

 1. Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā Vašingtonā)
 2. Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā Minskā)
 3. Beļģijas Karalistē (vēstniecībā Briselē)
 4. Brazīlijas Federatīvajā Republikā (Goda konsulātā Sanpaulu)
 5. Dānijas Karalistē (vēstniecībā Kopenhāgenā)
 6. Īrijas Republikā (vēstniecībā Dublinā)
 7. Kanādā (vēstniecībā Otavā)
 8. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā Londonā)
 9. Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā Oslo)
 10. Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā Berlīnē)
 11. Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā Stokholmā)

Svarīgi zināt! Ja esat reģistrējies balsošanai pa pastu, jums nav iespēju balsot tautas nobalsošanas dienā vēlēšanu iecirknī, jo, reģistrējoties balsošanai pa pastu, jūsu pasē jau ir izdarīta atzīme (spiedogs) par dalību tautas nobalsošanā.

Kāds būs tautas nobalsošanas jautājums?

Tautas nobalsošanas jautājums būs: „Vai Jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu?”. Iespējamās atbildes ir „Par” vai „Pret”.