Tips
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Jūnijs

Centrālās vēlēšanu komisijas
2023. gada 1. jūnija sēdes

DARBA KĀRTĪBA

Sēdes sākums plkst. 13.00

Sēdes norises vieta: Smilšu ielā 4, Rīgā
Centrālās vēlēšanu komisijas sēžu zālē

  1. Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 11.05.2023. sēdes protokola apstiprināšana.
  2. CVK saņemtā iesnieguma izskatīšana un lēmuma par turpmāku rīcību pieņemšana.
  3. Par Rīgas vēlēšanu komisijas Ministru prezidentam iesniegtā priekšlikuma “Par 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu finansējumu” izskatīšana un CVK viedokļa apstiprināšana.
  4. CVK 2024. gada budžeta izskatīšana un prioritāro pasākumu apspriešana.
  5. Grozījumu izdarīšana CVK noteikumos “Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu darba organizācijas un atlīdzības jautājumiem”.
  6. Par nākamās kārtējās CVK komisijas sēdes sasaukšanu.
  7. Dažādi.