Tips
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Jūnijs

Centrālās vēlēšanu komisijas
2023. gada 15. jūnija sēdes

DARBA KĀRTĪBA

Sēdes sākums plkst. 10.00

Sēdes norises vieta: Smilšu ielā 4, Rīgā
Centrālās vēlēšanu komisijas sēžu zālē

  1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
  2. Politiskās partijas “Tautas varas spēks” iesnieguma izskatīšana.
  3. CVK 01.06.2023. sēdes protokola (Nr. 7) gala versijas apstiprināšana. 
  4. CVK darbs kopš iepriekšējās CVK sēdes.
  5. Par Rīgas vēlēšanu komisijas Ministru prezidentam iesniegtā priekšlikuma “Par 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu finansējumu” izskatīšana un CVK viedokļa apstiprināšana.
  6. Grozījumu izdarīšana CVK noteikumos “Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu darba organizācijas un atlīdzības jautājumiem”.
  7. Par nākamās kārtējās CVK komisijas sēdes sasaukšanu. 
  8. Dažādi.